Plens i Junta de Govern

La Junta de Govern del 26 de novembre va aprovar les bases per optar a la gestió del servei de bar de la Piscina Municipal del 2020, entre d'altres acords.
El Ple municipal del passat dimarts 26 de novembre va tenir com a punt més destacat l’aprovació dels pressupostos municipals per al 2020. La previsió d’ingressos i despeses és de 2.306.800 euros, una xifra que representa una disminució del 7,2 per cent respecte del pressupost d’enguany. A ...
A la Junta de Govern del passat 12 de novembre es va aprovar l'adjudicació del servei de gestoria a l'empresa Redis Conca, que va presentar la millor oferta a la licitació iniciada el passat 1 d'octubre.
A la Junta de Govern del 29 d'octubre es van aprovar, entre d'altres, el contracte per renovar l'asfalt del carrer Sant jordi i el conveni amb la Parròquia per a la cessió d'ús de l'orgue neogòtic.
El Ple Municipal de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria es va reunir ahir amb caràcter extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia: aprovar una moció per demanar l’alliberament de les persones detingudes en les mobilitzacions de protesta contra la sentència del Tribunal Suprem. El text va ser ...
A la Junta de Govern del 15 d'octubre es van aprovar, entre d'altres, la convocatòria de subvencions per al menjador de la Llar d'Infants Quatrevents i l'adjudicació del manteniment de parcs i jardins.
El Ple Municipal de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria es va reunir ahir amb caràcter extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia: aprovar una moció per rebutjar a la sentència del Tribunal Suprem sobre la causa independentista i per reclamar l’amnistia i el dret a l’autodeterminació. El text ...
La Junta de Govern del passat dimarts 1 d'octubre va aprovar la instal·lació d'enllumenat al carrer Salvador Ferré (a la foto) i l'encàrrec dels projectes de construcció d'un gual al Camí Vell de Vilafranca i de rehabilitació dels carrers Montserrat i Mercè.
Ple del 24 de setembre
El ple municipal celebrat el 24 de setembre va aprovar, sense vots en contra, les ordenances fiscals per a l’exercici 2020. La novetat més destacada són els preus reduïts, per a residents, del Gimnàs i la Piscina Municipal.
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 17 de setembre. S’hi van aprovar els plecs de clàusules per a la contractació del servei de manteniment i conservació de parcs i jardins municipals. També es va acordar l’adjudicació del servei de Direcció de ...

Pàgines

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca