Crònica del Ple Municipal del 28 de març de 2023

 

L’últim plenari ordinari de la legislatura 2019-2023 va començar puntualment el dimarts 28 de març a les 20.00 h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria. Hi eren presents tots els regidors excepte Maria Teresa Ferré (Junts pel Pla) que va excusar la seva assistència.

La sessió va començar amb els punts de tràmit habituals. En primer lloc es van aprovar les actes dels plens del 27 de gener (ordinari) i 28 de febrer (extraordinari). Tot seguit es va donar compte dels acords de Junta de Govern, l’arqueig de caixa i els decrets de presidència. Cap regidor no va formular preguntes ni demanar aclariments.

El punt 6 era la ratificació de la proposta de nomenament de Fermí Bernardo Pérez com a jutge de Pau titular del municipi. Es va aprovar per unanimitat.

El següent punt era la renovació de l’adhesió al Pacte d’Alcaldies per a l’Energia Sostenible i el Clima. Aquesta adhesió comporta l’elaboració d’un pla d’acció per mitigar les emissions de gasos amb efecte hivernacle, permetre l’adaptació al canvi climàtic i lluitar contra la pobresa energètica, que es farà amb el suport de la Diputació de Tarragona. També es va aprovar per unanimitat. Amb tot, el regidor Josep Maria Canela (ERC-AM) va formular la petició que s’hi comenci a treballar aviat i que el proper consistori tingui present adaptar-ho al nostre municipi.

Licitació del centre residencial per a la gent gran

El punt número 8 era l’aprovació de l'expedient administratiu per dur a terme la licitació de la concessió de la gestió del futur centre residencial per a la gent gran que s’ubicarà a les instal·lacions de l’antiga fàbrica tèxtil Martí, Llopart i Trenchs.

En el ple no hi va haver debat ja que prèviament els grups de l’oposició van ser informats del contingut dels plecs de clàusules i van poder fer-hi propostes. L’alcalde, Mateu Montserrat, els va agrair públicament les aportacions realitzades.

Guillem Fonts, en nom de la CUP-Amunt, va valorar com “un pas endavant” la participació de tots els grups. Josep Maria Canela, d’ERC, va remarcar la necessitat de ser exigents amb l’empresa que guanyi per tal que la residència ofereixi el millor servei possible.

En aquest enllaç podeu accedir a la pàgina del Perfil del Contractant de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria i descarregar-vos els plecs de clàusules i la resta de documentació referida a la licitació.

Mocions

En l’apartat de mocions, n’hi havia només una, presentada per la CUP-Amunt que també es va aprovar per unanimitat. La moció proposa crear una comissió de treball per analitzar les inversions fetes en el recinte de La Fàbrica des que es va comprar l’any 2000. Aquesta comissió s’haurà de crear durant el segon semestre d’enguany, és a dir, amb el consistori que sorgirà de les eleccions municipals del pròxim 28 de maig.

La moció contempla que la comissió haurà d’estar formada per representants polítics de tots els grups municipals inclosos els actuals, a més del Secretari i l’arquitecte. És a dir, encara que algun dels grups actuals no presentin candidatura o no surtin escollits, hi tindran representació. La comissió haurà de fer un informe i presentar-lo públicament. Podeu descarregar el text íntegre de la moció en aquest enllaç.

Precs i preguntes

Roger Estrada (CUP-Amunt) va obrir el torn de precs i preguntes referint-se a les excessives deposicions de gossos i gats que es troben a la via pública. Va esmentar específicament els carrers Perot, Mossèn Cabayol, del Treball i Onze de Setembre. Va concretar la petició dient: “Demanem una campanya de conscienciació, papereres amb bosses, facilitar-les des de l’Ajuntament als usuaris, més cartelleria… Veiem que passen els mesos i els carrers estan molt plens.” Va cloure la intervenció preguntant a l’equip de govern “si teniu previst fer alguna cosa”.

Josep Silvestre (Junts pel Pla), primer tinent d’alcalde, va respondre que s’estan estudiant diverses fórmules: “Hi ha municipis que fan una anàlisi de la femta i d’aquesta manera poden identificar els animals i els seus amos i multar-los. Encara no tenim, però, la persona que té l’autorització per multar. Al final, podem posar molts cartells, però la gent continua deixant l’excrement igual. Hem creat dos pipicans amb l’objectiu de pal·liar tot això i els de sempre continuen com sempre. Són quatre persones que ho fan, se les avisa i al final si no ho fas tocant-los la butxaca no fa cap efecte”.

Josep Maria Canela (ERC-AM) va intervenir per recordar que en un altre plenari ja va proposar de fer una campanya.

Pati de l’escola

Roger Estrada va intervenir de nou per fer una proposta sobre el pati de l’Escola Sant Ramon: “Veiem una tendència en centres educatius del nostre país i d’altres indrets dels patis d’ús públic. Gràcies als pressupostos participatius s’han millorat les instal·lacions del pati, s’hi ha afegit altres elements i proposàvem si el pati pogués estar obert unes hores determinades perquè tothom en pugui fer ús”.

Josep Silvestre va apuntar que aquest serà un tema per a la nova legislatura: “El regidor que hi hagi se n’haurà d’encarregar. Pensem que ara serà més fàcil. Fa anys s’havia intentat i no es va poder. Ara ho podem tornar a plantejar”.

Restaurant Parc la Fàbrica

A continuació Roger Estrada va preguntar per una oferta publicada a Wallapop de traspàs del Restaurant Parc La Fàbrica, que és de propietat municipal. “La pregunta és, va concretar, “si l’Ajuntament ha intervingut o si pensa intervenir.”

[La gestió de del Restaurant Parc La Fàbrica, que fa mesos que està tancat, es va adjudicar per licitació a l’empresa ARDB Serveis Tèxtils per un cànon que actualment és de 1.200 euros mensuals. L’anunci al que feia referència Roger Estrada es podia trobar el mateix dia del ple a la web de compra-venda de béns i objectes Wallapop. S’hi oferia el traspàs del local totalment equipat per 70.000 euros.]

L’Alcalde, Mateu Montserrat, va respondre per explicar que “hem intervingut i els hem avisat que no ho poden llogar.” “Em van explicar,” va continuar, “que només buscaven una persona que ho llogués. Però ells no són ningú per buscar llogaters. Ells han de deixar l’espai i ja està. Passa que ells van fer una inversió de 100.000 o 200.000 euros i volen recuperar aquesta quantitat. Si pleguen i marxen, no recuperen aquesta quantitat. Si l’Ajuntament els fa fora, els haurà de pagar.”

“Quan es van fer les bases de la licitació,” va afegir, “ningú podia pensar que pagant 1.200 euros cada mes estaria el restaurant tancat tota la setmana. Això no ho aguanta ningú. Però aquesta gent venen, paguen i si hi ha algun mes que s’han endarrerit, tan bon punt se’ls notifica, es posen al dia. Aleshores, no tenim marge de maniobra.”

Mateu Montserrat va concloure dient: “Ells estan avisats, saben que no poden fer això i hem d’esperar que aquestes coses caiguin per si soles. Sapigueu que ja hi hem parlat, els ho hem dit però a les xarxes treus una cosa un dia i l’endemà hi torna a ser”.

Xarxa elèctrica

Josep Maria Canela va preguntar pels talls d’electricitat en diversos carrers i el fet que algun dels transformadors elèctrics del poble no tenen prou potència per a la demanda que reben. Va reconèixer que l’Ajuntament ja està recollint les queixes dels afectats i va preguntar quines altres actuacions s’estan fent. “Potser estaria bé,” va afegir, “fer un estudi seriós sobre les necessitats energètiques del Pla a través dels diferents transformadors alhora que exigir solucions a Endesa.”

Mateu Montserrat va explicar que ja s’havia parlat anteriorment amb el tècnic d’energia del Consell Comarcal de la possibilitat de fer un estudi. “Quan tinguem totes les denúncies que ha fet la gent, ho portarem al tècnic i des del Consell Comarcal reclamarem a la companyia. També vam proposar de fer una auditoria de totes les zones elèctriques però ningú no està autoritzat a fer una auditoria de l’empresa distribuïdora  [e-Distribución]. Ho ha de fer ella mateixa, no es pot encarregar a una empresa externa.”

Josep Silvestre va precisar que al capdavall el problema és que ningú no pot accedir a l’interior dels transformadors. Sense aquest accés, només es pot analitzar el cablejat de la xarxa.

Josep Maria Canela va insistir que “si abans hi havia deu cases i ara n’hi ha trenta, no pot ser que el transformador sigui el mateix”. Va remarcar que s’ha d’exposar a la companyia el creixement de població que hi ha hagut i que prenguin les mesures necessàries.

Comiat

El regidor d’ERC va demanar de fer una declaració de comiat, atès que era el darrer ple ordinari de la legislatura. En aquest punt, però, van intervenir l’Alcalde i el Secretari per recordar que la legislació estableix que s’ha de celebrar un ple de tancament tres dies abans de la constitució del nou ajuntament que sortirà de les eleccions municipals del 28 de maig.

Mateu Montserrat va emplaçar els diferents grups a fer el comiat en aquell ple, que tindrà com a únic punt de l’ordre del dia l’aprovació de l’acta del que s’acabava de celebrar.

Davant l’acord de tots els grups, l’Alcalde va donar el ple per finalitzat i va desitjar bona Pasqua a tothom.

Menu

Menú principal