Vila Closa

El Pla neix com a vila medieval, amb una trama urbana quadrada, de 2.400 m2, traçada amb un eix principal en sentit nord-sud (el cardo romà), amb un portal a cada extrem, i vuit carrers que li són perpendiculars (el decumanus romà).

El cardo correspon a l’actual carrer Major, anomenat popularment “la Vila”, i dins del decumanus, els carrers Balmes i Pujolet en són el decumanus maximus, amb un portal a cada extrem.

En ésser construïda, no hi havia muralla i les cases feien aquesta funció.

Tot passejant pel carrer Major, es poden observar els portals medievals que tancaven la vila medieval i diverses cases pairals i portalades de pedra singulars.

Al llarg del carrer es conserven algunes façanes amb esgrafiats geomètrics dels segles XVII i XVIII, com les de cal Rubinat, cal Llovereta, cal Rosell o cal Mitger.

Per concertar una visita guiada, demaneu informació a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.

Menu

Menú principal