Subvencions per a activitats esportives i de lleure

 

L'Ajuntament del Pla de Santa Maria convoca cada any subvencions adreçades a les entitats sense ànim de lucre domiciliades al municipi que programin activitats d’esports o de lleure d’interès públic local.

 

El consistori aporta fins al 50 per cent del cost de les actuacions que se sol·licitin i que s’hauran de realitzar en la seva major part durant l’any en curs. Els pressupostos municipals contenen una partida específica per dedicar a aquests ajuts.

 

La convocatòria està oberta a tot tipus d’activitats i a diversos camps: cultura, commemoracions, ensenyament, sanitat, assistència social i tercera edat, etc. En el cas d’entitats esportives, són també objecte de subvenció les despeses de funcionament de locals i instal·lacions sorgides de l’organització d’actes i activitats relacionats amb la promoció de l’esport.

 

Les subvencions es fan efectives un cop l’activitat ja s’ha dut a terme. En la convocatòria, que l’Ajuntament fa arribar de forma personalitzada a les entitats del poble, es remarca la importància d’acreditar degudament les despeses i que aquestes han de ser com a mínim del doble de l’import sol·licitat en la subvenció.

 

En aquest enllaç us podeu descarregar el resum de les bases de la convocatòria de 2021. Seguidament, hi trobareu els papers necessaris per a fer la sol·licitud.

 

 

Menu

Menú principal