Subvencions Diputació de Tarragona

 

La Diputació de Tarragona ha concedit per l'any 2023, en la convocatòria de projectes i activitats culturals, una subvenció de 19.758,94 euros. Així com també una subvenció per al finançament dels interessos de préstecs 2023 amb un import concedit de 7.000€.

La Diputació de Tarragona ha concedit per l’any 2022, en la convocatòria de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Camp (Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria), una subvenció per import de 16.103,25 euros per a la realització de tasques de suport a la brigada municipal.

La Diputació de Tarragona ha concedit per l’any 2022, dins el Programa del Pla d’Acció Municipal (PAM), una subvenció de 50.000 euros per a la remodelació del paviment i serveis del carrer de Joan Trenchs.

La Diputació de Tarragona va concedir per a l'any 2022, en l'àmbit de Subvencions destinades a inversions en equipaments  municipals d’interès ciutadà una subvenció per a l'Adequació de l'accés al Camp de Futbol Municipal. Les obres s'han realitzat durant el primer semestre de 2023. L'import concedit ha estat de 35.000 €.

La Diputació de Tarragona va concedir per a l’any 2022, en l’Àrea de Salut Pública, una subvenció per generar entorns més resilients, segurs i saludables. Concretament,  7.566,26 € per contractar el servei de socorrisme i  3.783,13 € per a la contractació de l’agent cívic.

En l’àmbit de protecció de la salut pública, es va concedir un import de 13.550,4 € per a la reducció d’espècies plaga i del mosquit tigre i altres mosquits, gestió d’animals domèstics abandonats, neteja i desinfecció d’espais públics i equipaments municipals i verificació  d’equips DEA.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

En el document que us podeu descarregar en aquest enllaç hi trobareu el detall de les subvencions que han estat concedides a l'Ajuntament del Pla de Santa Maria per la Diputació de Tarragona durant els anys 2020, 2021, 2022 i 2023.

 

 

Menu

Menú principal