Centre Obert

El Centre Obert és un servei socioeducatiu diürn per a nens i nenes de 3 a 13 anys que hi són derivats pels Serveis Socials. Els usuaris hi assisteixen diverses tardes a la setmana, a la sortida de l’escola i amb horaris adaptats als diferents grups d’edat.

Al Centre, guiats per un equip d’educadors, treballen hàbits saludables, repàs escolar i realitzen activitats com tallers emocionals o d’altres encaminats a millorar l’autoconeixement, l’autoestima i l’autonomia. Un cop al mes hi assisteixen les famílies. L’educadora social és la responsable de les admissions.

El Centre Obert del Pla depèn del Consell Comarcal i l’Ajuntament facilita el local (la seu actual és a l’antic consultori mèdic) i el material. El curs 2018-19 té una cinquantena d’usuaris.

Al mes de juliol, el Centre acull els nois i noies d’ESO, mentre que els d’infantil i primària assisteixen al Casal d’Estiu.

Menu

Menú principal