29 de juny: Ple del Cartipàs Municipal

L’Ajuntament del Pla de Santa Maria va celebrar dijous 29 de juny un ple extraordinari en el qual es van designar les regidories que ocuparan els membres de l’equip de govern, de Compromís pel Pla. També es van determinar les retribucions de regidores i regidors i altres qüestions del règim de funcionament.

La distribució de les regidories és la següent:

Josep Silvestre (Alcalde) – Urbanisme, Obres i Serveis

Maria Teresa Ferré (1a tinent d’alcalde) – Ensenyament i Turisme

Mateu Montserrat – Agricultura, Medi Ambient i Serveis Socials

Eulàlia Ramon – Hisenda i Comerç

Josep Torrents – Cultura i Equipaments

Jordi Buldó – Esports i Fira del Vent

Jordi Romeo – Festes i Joventut

Máxima Serrano – Urbanitzacions

Joan Boronat – Sanitat

L’Alcalde tindrà una dedicació del 50%, que li comportarà una retribució de 23.800 euros bruts anuals. La primera tinent d’alcalde i el regidor de Cultura i Equipaments cobraran 7.560 euros cadascú. El sou del regidor d’Esports serà de 5.760 euros i els de Festes i Joventut; Urbanitzacions i Sanitat seran, respectivament, de 3.960 euros, sempre en quantitats brutes per any.

Els regidors d’Hisenda i Agricultura seran retribuïts per les assistències al Ple i a la Junta de Govern. Aquesta es reuneix quinzenalment i comportarà, en aquesta legislatura, una dieta de 205 euros per sessió. A més dels regidors esmentats, la integren l’Alcalde i la primera tinent d’alcalde.

Els plenaris es celebraran l’últim dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. Els regidors que tenen sou assignat no cobren per participar-hi però els altres, incloent els de l’oposició, rebran 105 euros per sessió.

A banda de regidories i Junta de Govern, també es va designar la Comissió Especial de Comptes, que es reuneix un cop l’any i està formada per l’Alcalde i un representant de cada grup polític. En aquesta legislatura seran Paola Guzmán (Alternativa pel Pla) i Eulàlia Ramon (Compromís pel Pla).

Els grups tindran una assignació mensual fixa de 60 euros cadascun més una de variable de 30 euros per a cada regidor electe. En el cas del Pla, seran 60 euros per a Alternativa pel Pla i 270 per a Compromís.

Els regidors Eulàlia Ramon i Jordi Buldó (Compromís pel Pla) van excusar la seva assistència. Tots els punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat. En aquest enllaç trobareu la delegació de competències que el plenari fa en la Junta de Govern. En aquest altre enllaç, la designació de representants de la corporació en diversos organismes.

 

Menu

Menú principal