Plens i Junta de Govern

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 19 de juny. Entre d’altres acords, es va aprovar la llicència d’activitats per a la revetlla popular de la Mare de Déu del Carme i la contractació d’alguns espectacles per a la Festa Major. (A la fotografia, l’ ...
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 5 de juny. Entre d’altres acords, es va aprovar la concessió de subvencions a les 14 entitats planenques que n’han sol·licitat per organitzar activitats esportives i de lleure durant aquest any 2018. També es va ...
Cruïlla del carrer de les Escoles amb el carrer, sense nom, que desemboca a la porta del col·legi
En el plenari municipal del 31 de maig es va debatre dedicar un carrer a l'1 d'octubre. La CUP va presentar una moció canviar de nom el carrer de les Escoles, mentre que l'equip de govern proposa que sigui el carrer, encara sense nom, que desemboca a la porta de l'Escola Sant Ramon. Sigui l'un o l' ...
Carrer Anselm Clavé
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 22 de maig. Entre d’altres acords, es va aprovar la relació classificada d’empreses licitadores a les obres de reforma del carrer Anselm Clavé. També es va aprovar el projecte de regeneració dels terrenys forestals ...
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 8 de maig. Entre d’altres acords, es va aprovar la contractació de les dues persones que van superar amb més puntuació la convocatòria per cobrir dues places d’operari d’oficis varis. Totes dues s’integraran a la ...
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 17 d’abril. Entre d’altres acords, es va aprovar l’expedient de contractació de la remodelació del carrer Anselm Clavé i el projecte de vorera per al carrer de les Escoles (a la foto). També es va obrir la ...
S’hi va aprovar el plec de clàusules administratives per a l’adquisició directa dels edificis del trull i de l’antiga seu de la Cooperativa Agrícola. També es van aprovar, entre d’altres acords, les bases del concurs de cartells de la Fira del Vent i el conveni amb la Fundació Gran Teatre del Liceu ...
S’hi va aprovar el pressupost per a la modificació dels injectors de la Piscina Municipal, en el marc de les obres de reforma que s’hi estan duent a terme. També es va acordar contribuir a la celebració del XXIV Memorial Josep Ramon López, entre d’altres acords.
S’hi van aprovar les contractacions de diversos serveis, entre els quals el manteniment dels camins de Sant Ramon i dels Muntanyesos i les obres d’arranjament de la piscina municipal (a la foto, realitzada 3 d'abril, es pot veure el desenvolupament d'aquests treballs).
S’hi van aprovar, entre d’altres, les clàusules per a l’adjudicació del servei de bar de la piscina municipal (a la foto) i les bases de les beques universitàries i del concurs literari.

Pàgines

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca