Subvencions per a activitats esportives i de lleure

08/08/2019

Subvencions per a activitats esportives i de lleure

Com cada any, l’Ajuntament ha obert una convocatòria perquè les entitats privades i persones físiques que programin activitats esportives i de lleure d’interès públic local sol·licitin una subvenció a l’Ajuntament. La concessió de les subvencions es va aprovar en la Junta de Govern del passat 23 de juliol, més tard del que és habitual a causa de la celebració de les Eleccions Municipals i la constitució del nou Ajuntament.

A partir de les peticions rebudes, les subvencions atorgades són les següents:

 

Entitat

Import

Amipa Escola St. Ramon

     4.300,00 €

Associació de Joves del Pla

         500,00 €

Associació de la Gent Gran

     2.000,00 €

C.E. La Xiruca Foradada

     2.000,00 €

Club Esportiu de Futbol El Pla

     6.700,00 €

Club Esportiu Atlètic Pla Veterans

     1.100,00 €

Club Patí El Pla de Santa Maria

     6.000,00 €

Col·lectiu de Dones del Pla

     1.000,00 €

Coral Parroquial del Pla

     2.100,00 €

Escola de Futbol del Pla

     3.800,00 €

La Barraca – Casal Popular

         400,00 €

Nexus Teatre

         800,00 €

Penya Barça

     1.000,00 €

Associació Fotogràfica UllPlà

         600,00 €

 

 

Les quantitats són les mateixes que es van concedir en la convocatòria del 2018 amb quatre excepcions. S’ha incrementat en 700 euros la subvenció concedida al Club Excursionista La Xiruca Foradada, ja que enguany celebra el seu 25 aniversari. També s’ha incrementat en 200 euros la subvenció a l’Amipa de l’Escola Sant Ramon i en 100 euros cadascuna les de l’Associació de la Gent Gran i de la Penya Barça, atès el volum d’activitat previst.

Les entitats Club Ciclista del Pla de Santa Maria i l’aeroclub Veles i Vents no han presentat sol·licitud de subvenció en aquesta convocatòria.

El total assignat en concepte de subvencions és de 32.300 euros i supera la quantitat de 25.000 euros que s’havia consignat en el Pressupost Municipal, per la qual cosa caldrà fer una transferència de crèdit en el moment oportú.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca