Jornada sobre eContractació, dimecres 30 de gener

24/01/2019

Jornada sobre eContractació, dimecres 30 de gener

L’Àrea de Noves Tecnologies del Consell Comarcal del l’Alt Camp, amb el suport de l’Ajuntament del Pla, organitza una jornada adreçada a autònoms i pimes de la comarca sobre  com presentar ofertes electròniques en les licitacions públiques.

La jornada tindrà lloc el pròxim dimecres 30 de gener, de les de les 7 a les 9 de vespre,  a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

La normativa actual, que va entrar en vigor el passat 9 de març de 2018, estableix l’ús obligatori de mitjans electrònics en els procediments de contractació pública.

La presentació telemàtica d’ofertes permet presentar ofertes sense recórrer a la documentació impresa en paper i tancada en sobres però mantenint la confidencialitat. Per fer-ho, s’utilitza un certificat digital de nivell 3.

Aquest procediment s’aplica a contractes negociats sense publicitat, contractes menors, derivats d’acord marc i altres procediments amb tramitació simplificada.

L’eina que ha creat la Generalitat per a que l’utilitzin les administracions públiques s’anomena Sobre Digital 2.0 (solució ensobrada) i constitueix una solució per presentar i obrir ofertes de manera electrònica tot garantint la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura.

Per participar en la jornada, cal enviar un missatge de confirmació a  informatica@altcamp.cat indicant-hi les dades de la persona o persones que assistiran.

Menu

Menú principal