S'aprova la configuració del nou equip de govern municipal

04/07/2019

S'aprova la configuració del nou equip de govern municipal

 

En el Ple d’Organització, celebrat dimecres 3 de juliol, es va aprovar la nova configuració de les regidories de l’Ajuntament del Pla. La principal novetat és la creació d’una regidoria de la Fira del Vent, que se separa d’aquesta manera de la de Festes, on estava inclosa fins ara. La proximitat de la Festa Major, a l’agost, i la Fira, a l’octubre, ha motivat aquest canvi en l’organització.

La distribució de les regidories és la següent:

Mateu Montserrat, Alcalde, manté les competències d’Urbanisme, Empresa i Medi Ambient.

Josep Silvestre, primer tinent d’alcalde i regidor d’Obres i Serveis.

Maria Teresa Ferré, segona tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda i Festes.

Isabel Grau, tercera tinent d’alcalde i regidora de Fira del Vent, Comerç i Turisme.

Meritxell Pau, regidora d’Ensenyament i Serveis Socials.

Josep Torrents ‘Majoni’, regidor d’Esports.

David Mateu, regidor de Cultura i Joventut.

Jord Buldó, regidor d’Habitatge i Salut.

 

La Junta de Govern estarà formada per l’Alcalde i els tres tinents d’alcalde i es reunirà, com fins ara, cada quinze dies. Els plenaris es celebraran a partir d’ara el darrer dimarts dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 8 del vespre.

La Comissió de Comptes, que es reuneix un cop l’any, la formaran l’Alcalde, Maria Teresa Ferré (Junts pel Pla), Griselda Pau (CUP) i Josep Maria Canela (ERC). La regidora d’Ensenyament i Serveis Socials, Meritxell Pau, serà la representant de l’Ajuntament al Consell Escolar i al Consell Consultiu de la Gent Gran, mentre l’Alcalde manté la representació al Consorci de Desenvolupament, l’Organisme de gestió de Residus, el Consorci d’Aigües i la Junta Pericial del Cadastre de Rústica.

En el plenari es van aprovar també les retribucions als regidors i les assistències, que queden de la següent manera:

Plenari – 95 euros.

Junta de Govern – 195 euros.

Comissió especial de comptes – 50 euros

 

El primer tinent d’Alcalde i regidor d’Obres i Serveis, Josep Silvestre, tindrà una dedicació del 35% de la jornada que es concretarà en una retribució de 1.100 euros bruts mensuals en 14 pagues. És l’únic regidor que tindrà una presència regular i diària a l’Ajuntament com, de fet, ja ha mantingut en la passada legislatura.

Els regidors Meritxell Pau, Josep Torrents, David Mateu i Jordi Buldó, tindran una retribució de 421 euros bruts mensuals en 12 pagues. L’Alcalde i les dues tinents d’alcalde, Maria Teresa Ferré i Isabel Grau, rebran per assistències una quantitat equivalent als 421 euros mensuals.

Cada grup polític rebrà una assignació fixa mensual de 6 euros i una de variable de 30 euros per cada regidor electe. Junts pel Pla té vuit regidors; la CUP, dos i ERC, un.

En el plenari es va aprovar també el nomenament de Carles Singla com a cap de gabinet de l’Alcaldia. Les seves funcions principals seran la comunicació i la projecció institucional de l’Ajuntament, com a representant de l’Alcalde i sense retribució.

Els punts referits a la periodicitat de les sessions del Ple i a la creació de la Comissió especial de Comptes es van aprovar per unanimitat.

Les regidores de la CUP, Tània Solé i Griselda Pau, van votar en contra del nomenament de representants, de la constitució de la Junta de Govern i la delegació d’atribucions en aquesta, de les retribucions i el règim de dedicació i del nomenament del cap de gabinet d’alcaldia.

El regidor d’ERC, Josep Maria Canela, va votar a favor de les retribucions i es va abstenir en la resta de punts.

Menu

Menú principal