Per Nadal, comerç local

21/12/2023

Per Nadal, comerç local

Sorteig de 800€ en vals de compra de 10€ i de 5€ a bescanviar als establiments adherits

Per participar en el sorteig caldrà fer una compra mínima de 10 € entre el 18 de desembre de 2023 i el 7 de gener de 2024, en qualsevol dels establiments comercials adherits a la campanya “Per Nadal, comerç local”. Els tiquets de compra s’han de guardar i bescanviar-los per butlletes de participació a les oficines de l’Ajuntament.

Els premis són:

- Un primer premi de 200€, repartit en 15 vals de 10€ i 10 vals de 5€
- Un segon premi de 150€, repartit en 12 vals de 10€ i 6 vals de 5€
- Un tercer premi de 50€, repartit en 3 vals de 10€ i 4 vals de 5€
- 20 premis de 20€, repartit en 4 vals de 5€ cadascun

Condicions de participació:

- Poden participar en el sorteig totes aquelles persones físiques a partir de 16 anys.

- Per participar en el sorteig dels vals de compra caldrà fer una compra mínima de 10€ entre les dates indicades en qualsevol dels establiments comercials adherits a la campanya i agafar el tiquet de compra.

- Per cada 10€ de compra tindreu dret a una butlleta de participació fins a un màxim de 10 butlletes. Si, per exemple, un tiquet de compra és per import de 18€ només us correspondrà una butlleta.

- Els tiquets de compra els haureu de bescanviar per butlletes de participació a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres en horari de matins (de 10:00 a 13:30h). Els tiquets de compra us els retornaran segellats per tal d’evitar que puguin ser reutilitzats.

- A cada butlleta de participació hi haureu de fer constar: el nom i cognoms, el número de telèfon i el nom de la botiga on heu fet la compra. Les butlletes quedaran dipositades en una urna ubicada a les oficines de l’Ajuntament fins al sorteig.

- La data del sorteig serà el dimecres 17 de gener de 2024 a les 19:00h a la sala de plens de l’Ajuntament i es farà en directe a través del perfil d’Instagram de la Corporació. A més, als guanyadors se’ls hi comunicarà el premi telefònicament.

- Els premiats podran recollir els vals de compra a les oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres en horari de matins (de 10:00 a 13:30h). Els vals de compra no es podran bescanviar, en cap cas, per diners en metàl·lic.

- Els vals es podran bescanviar fins el 31 de març de 2024 a qualsevol dels establiments comercials adherits a la campanya.

- En cas que el/la guanyador/a no reculli el/els val/s de compra a les oficines de l’Ajuntament en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seva comunicació, es procedirà de nou a realitzar el sorteig entre la resta de butlletes que constin a l’urna prèvia comunicació de la data a través de les xarxes socials.

- Si l’import de cada compra no coincideix amb la quantitat dels vals que lliura el/la guanyador/a a la botiga, aquest/a haurà d’abonar la diferència en diners metàl·lic o bé lliurar un val més, sense dret a abonament de la diferència fins a la quantitat exacta d’aquest val extra.

- Els/Les guanyadors/es dels premis autoritzen a l’Ajuntament la publicació de les seves dades personals identificatives (nom i cognoms) a les xarxes socials amb l’únic objectiu de dur a terme la comunicació de les
persones guanyadores.

Menu

Menú principal