Millora i renovació de la xarxa d'abastament d'aigua en baixa del Pla de Santa Maria

29/02/2024

Millora i renovació de la xarxa d'abastament d'aigua en baixa del Pla de Santa Maria

Projecte de millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa de municipis petits.

Objecte:  la millora i renovació de la xarxa d’abastament d’aigua en baixa del Pla de Santa Maria, per tal de garantir un percentatge mínim del 20% de reducció de pèrdues reals d’aigua.

El projecte comprèn bàsicament la substitució de canonades i escomeses domiciliàries en els carrers on s’observen més fuites i avaries, així com la sectorització del casc urbà per a un millor control del sistema d’abastament.

L’actuació haurà de garantir el percentatge mínim del 20% de reducció de pèrdues reals respecte de les existents abans de l'execució del projecte, necessari per tal de poder garantir els objectius i les fites del Pla estatal. Per tal de poder mesurar aquesta reducció, el nucli ha de disposar de comptadors a la sortida del dipòsit o en tots els punts d'entrada i sortida del sector on s'actua i als punts de distribució d'aigua en baixa.

El projecte ha estat beneficiari de 500.000 euros provinents del fons europeus #NextGenerationEU #gencat,  (Ordre PRE/140/2022 de 13 de juny de 2022 per la qual s’aproven les Bases reguladores del procediment de concessió de les subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis petits i mitjans de Catalunya.) Import adjudicat 884.176,86 euros.

Menu

Menú principal