Les obres del gual de Baiona es posen a licitació

02/06/2023

Les obres del gual de Baiona es posen a licitació

 

El projecte de construcció del gual inundable en l’accés a la partida Baiona pel Camí Vell de Vilafranca s’ha posat a licitació. Aquesta és una obra molt esperada pel veïnat d’aquesta zona en el límit dels termes municipals de Valls i el Pla. El gual se situa en el punt on el camí travessa el Torrent del Catllar, gairebé a tocar del Polígon Industrial de Valls.

El preu de sortida és de 95.450 euros amb IVA inclòs. El cost definitiu pot ser més baix, en funció de les ofertes que facin els licitadors. Com que el gual queda a cavall dels termes del Pla i de Valls, hi ha un acord entre els dos ajuntaments per compartir la despesa. El termini d’execució és de tres mesos i es preveu que la feina estigui enllestida abans de final d’any.

El gual serà de formigó i tindrà vuit canals de mig metre d’amplada i un metre de profunditat que deixaran passar l’aigua. Els canals estaran coberts amb reixes metàl·liques que es podran retirar periòdicament per netejar-ne l’interior.

Actualment, a la cruïlla del camí i el torrent només hi ha un paviment de formigó i cada cop que hi ha pluja intensa, es converteix en una zona de risc o bé obliga els usuaris a fer una volta important per arribar a destí.

Abans de començar les obres es desbrossarà la vegetació dels voltants. Posteriorment es demolirà el formigó que hi ha ara i s’excavarà el terreny. Les terres i el formigó trinxat serviran per reomplir els límits del camí.

A la zona de pas del gual es col·locaran pilones de formigó amb marques reflectants per protegir de caigudes els vehicles. A la llera del torrent, es situarà una escullera formigonada per evitar que la pluja s’endugui la terra i per reduir la velocitat de l’aigua.

El projecte s’ha endarrerit respecte les previsions perquè calia modificar el recorregut d’una línia elèctrica aèria i l’empresa propietària ha trigat molt a traslladar-la.

Els plecs de clàusules i les prescripcions tècniques es poden descarregar des d’aquest enllaç.

Menu

Menú principal