Les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable surten a licitació

19/05/2023

Les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable surten a licitació

 

El projecte de renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable al Pla de Santa Maria ja està aprovat i les obres es posen a licitació per un preu de 1.033.000 euros. Per cobrir aquest cost, l’Ajuntament del Pla compta amb una subvenció de 500.000 euros que aporta la Unió Europea a través dels fons Next Generation.

En total, es substituiran més de tres quilòmetres de canonades i un gran nombre d’escomeses i altres elements. Tot plegat permetrà reduir la pèrdua d’aigua deguda a fuites i avaries i oferir un servei més eficaç i sostenible.

Les obres començaran aquest mateix any i hauran d’estar enllestides abans de finals del 2024. Per accelerar els treballs, el projecte preveu que hi hagi dos equips treballant en paral·lel.

Solució als problemes de La Réria

A banda, i sense relació amb aquest projecte, Agbar té previst renovar completament la conducció d’aigua potable del carrer La Réria. Aquestes canonades es van renovar el 2014, quan es va remodelar el carrer però el material emprat s’ha revelat defectuós amb el pas del temps i les fuites són contínues.

Als carrers del Pla que s’han renovat, com Anselm Clavé o el carrer Major, les conduccions també són noves.  A la resta de vies, però, molts materials són obsolets i és per això que moltes avaries es repeteixen a les mateixes zones. Com passa en molts pobles i ciutats, l’antiguitat de les conduccions fa que es perdi fins a un 60% de l’aigua que surt dels pous.

Afectacions als carrers

Les obres afectaran una vintena de carrers i places en diferents zones del municipi. A la part nord, la plaça i el raval de Sant Ramon, Vidal i Barraquer, Tarragona i la plaça de la Vila. A la vila closa, Balmes i Pujolet. Al centre, Onze de Setembre, el passeig del Pla i l’avinguda Catalunya.

A l’altre extrem, es renovaran les xarxes dels carrers Sindicat, Santes Creus, Pompeu Fabra, Joan Maragall, del Bosc, Salvador Ferrer, Sant Jordi i camí d’Alió. Cap a l’est, el camí de les Eres i el d’Armentera. La major part de les zones antigues, com el carrer Major, la Réria i Anselm Clavé ja s’han renovat en els darrers anys. 

El projecte de renovació comprèn, a més de la substitució de canonades i escomeses, la divisió en sectors del casc urbà per poder controlar millor el sistema d’abastament. Es calcula que un cop l’obra estigui finalitzada es perdrà entre un terç i la meitat menys d’aigua.

Canvis i millores

Les primeres actuacions consistiran en la localització dels serveis afectats amb georàdar o similar, en tot l’àmbit d’actuació. A continuació, carrer per carrer, s’aixecarà el paviment i se substituiran les canonades antigues, moltes d’elles de fibrociment, per tubs moderns de polietilè adaptat a l’ús alimentari.

També se substituiran a tot arreu on sigui necessari les vàlvules de seccionament, boques de reg, hidrants i d’altres. Les escomeses domiciliàries dels trams nous també es canviaran per altres de noves fetes amb materials moderns.

Per millorar el control, s’instal·laran diversos comptadors de sector, elements de telecontrol i reguladors de pressió de xarxa. D’aquesta manera, en el futur serà molt més fàcil detectar les fuites, si se’n produeixen, i reparar-les afectant el mínim nombre de veïns.

Com a obra especial, s’instal·laran sistemes que permetin mantenir una regulació constant de la pressió a la xarxa. Les alteracions de pressió són una de les causes principals de deteriorament i envelliment prematur de les conduccions i, per tant, un dels motius principals de les avaries i pèrdues.

 

 

 

Menu

Menú principal