L’Ajuntament tindrà plaques solars a la teulada

26/11/2022

L’Ajuntament tindrà plaques solars a la teulada

 

L’edifici de l’Ajuntament del Pla comptarà amb plaques fotovoltaiques per generar una bona part de l’electricitat que s’hi consumeix. La instal·lació es farà a principis de l’any vinent i tindrà un cost de 37.500 euros, dels quals la Diputació de Tarragona n’aporta 31.000 amb una subvenció dels plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima.

En total, hi haurà 51 panells solars que proveiran l’edifici del 66% de l’electricitat que consumeix al llarg de l’any. Els excedents, la corrent que produeixin les plaques i no es consumeixi, per exemple durant els caps de setmana o festius, s’abocaran a la xarxa elèctrica i se’n rebrà una compensació, igual com passa en els domicilis particulars.

Les plaques s’instal·laran a dues de les tres cobertes que té l’edifici. En total, la potència d’autoconsum serà de 20kW nominals i es preveu que puguin arribar a produir a l’any uns 26.000kWh.

L’estalvi econòmic es calcula en uns 2.500 euros anuals, aproximadament. Amb aquestes xifres, l’amortització es completaria en uns set anys, sense tenir en compte la subvenció. A més, la instal·lació representarà també que s’aboquin 105 tones menys de CO2 al medi ambient al cap de l’any.

 

Nou compactador per a la Deixalleria

Una altra millora prevista per als pròxims mesos és la compra d’un nou compactador per a la Deixalleria Municipal. El que hi ha actualment és de lloguer i té un cost de 3.600 euros anuals. És la màquina verda gran que hi ha a la zona d’emergència.

El compactador nou tindrà un cost aproximat de 28.000 euros. La Diputació ha concedit una subvenció de 10.000 euros per adquirir el nou, a través del programa d’accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus. L’Ajuntament n’ha sol·licitat una altra a l’Agència Catalana de Residus, de la Generalitat.

Menu

Menú principal