La unitat mòbil de mesura de la qualitat de l'aire ja ha arribat al Pla

10/12/2019

La unitat mòbil de mesura de la qualitat de l'aire ja ha arribat al Pla

 

 

La unitat mòbil de mesura de la qualitat de l'aire del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ja ha arribat al Pla. S'ha instal·lat a la vora de la rotonda d'entrada al municipi i hi estarà durant dos mesos. Posteriorment, es faran públics els resultats de les mesures que pren.

 

L'emplaçament que s'ha triat per instal·lar-la ve donat pels requeriments que fixa la Generalitat. Ha de comptar amb una presa elèctrica, no pot estar situada al mateix polígon industrial i no pot situar-se a prop de fonts d'emissió de gasos que puguin falsejar la interpretació de les dades. 

 

L'alcalde, un regidor i tècnids de l'Ajuntament es van reunir el passat 25 de setembre amb l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Tarragona, que va suggerir la instal·lació de la Unitat Mòbil. Es tracta d’un vehicle equipat per detectar els contaminants atmosfèrics i les variables meteorològiques. Els equips que porta mesuren els nivells de concentració a l'aire dels diferents contaminants que respirem, és a dir, els nivells d'immissió. Permeten vigilar la qualitat de l'aire en un indret i un temps determinats.

 

La combinació dels nivells d'immissió i els paràmetres meteorològics permet localitzar l'origen dels contaminants. Aquestes unitats mòbils no mesuren, en canvi, els contaminants que deixen anar una xemeneia o un tub d'escapament concrets, cosa que es coneix com a nivells d'emissió.

 

Les unitats mòbils disposen a l'interior d’un laboratori de treball on es munten els equips. Els principals contaminants que mesuren són diòxid de sofre, òxids de nitrogen, ozó, sulfur d'hidrogen, monòxid de carboni i compostos orgànics volàtils (COV).

 

Durant l’estiu i la tardor, l’Ajuntament ha rebut instàncies i peticions verbals de diversos veïns, especialment els que viuen més a la vora del Polígon Industrial, sobre l’increment de fums i males olors. L’actuació de la unitat mòbil de mesura de la qualitat de l’aire permetrà disposar d’informació certa i, si fos el cas, demanar l’actuació de les administracions competents.

Menu

Menú principal