La població del municipi es va reduir en 10 habitants l'any passat

print pdf
04/08/2015

La població del municipi es va reduir en 10 habitants l'any passat

Dades del padró municipal

LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI ES VA REDUIR EN 10 HABITANTS L'ANY PASSAT

La població del Pla es va reduir en 10 habitants el passat 2014. Segons les dades de la revisió del padró, aprovades en el darrer ple municipal, l’1 de gener de 2015 el Pla tenia 2.335 habitants. Un any abans, la xifra era de 2.345.

El resum de les dades del padró permet veure altres informacions, com ara que el nombre de naixements va ser de 26, mentre que el de defuncions, de 16.

1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS:

1.2. CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS:

1.3. CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI:

2. ALTES

3. BAIXES

Data: 04-08-2015

Menu

Menú principal

Formulari de cerca