El Ple Municipal aprova el pressupost per al 2023

02/12/2022

El Ple Municipal aprova el pressupost per al 2023

 

L’Ajuntament del Pla ja té a punt els comptes per al 2023. En el ple celebrat el passat dimarts 29 de novembre es va aprovar el pressupost municipal que preveu uns ingressos i despeses de 4.906.100 €. El principal capítol és el d’inversions, al qual es dedicaran 2.912.000 €. La major part d’aquesta quantitat es cobrirà amb subvencions.

En el ple també es van acordar modificacions al pressupost del 2022 i l’inici del procés de municipalització de l’aigua que començarà al gener de l’any que ve. Així mateix, es va aprovar un nou mandat de Fermí Bernardo com a jutge de pau. La sessió es va cloure amb la lectura del Manifest institucional del Dia Internacional per l’erradicació de les violències masclistes, que es va aprovar com a moció per unanimitat.

El pressupost de 2023 va rebre els vots favorables dels 8 regidors de Junts pel Pla, l’abstenció del regidor d’ERC i el vot en contra de la CUP. En la votació per a les modificacions del pressupost de l’any en curs, els dos regidors de l’oposició es van abstenir.

En el ple s’havia d’incorporar Roger Estrada com a nou regidor de la CUP, després de la renúncia de la cap de llista Tània Solé. Tot i així, Estrada va excusar la seva assistència perquè ha estat pare recentment i s’incorporarà al consistori en el ple de gener.

 

La fàbrica, la principal inversió

La remodelació de la fàbrica per convertir-la en una residència de gent gran serà, un any més, la principal inversió que realitzarà l’Ajuntament. L’any vinent es culminarà la segona fase, que ja està en marxa, amb l’aportació de 205.000 € i s’iniciarà la tercera, que té un cost estimat de 1.100.000 €.

La previsió és que aquesta obra no només generi despeses sinó que comenci a donar també ingressos. L’any vinent es farà la licitació de la gestió i l’empresa adjudicatària haurà de fer una aportació de 600.000 €, a compte del cànon anual que haurà de pagar.

La segona inversió més important del 2023 serà la millora de la xarxa de distribució d’aigua potable. Per dur-la a terme, es compta amb una subvenció de mig milió d’euros que prové dels fons europeus Next Generation. L’objectiu de l’obra és reduir les pèrdues que es produeixen pel mal estat de les canalitzacions.

 

Els carrers Mercè i Montserrat i el Centre Cívic, a la segona meitat del 2023

Dos projectes es deixaran per a la segona meitat de l’any: la remodelació dels carrers Mercè i Montserrat, amb un cost de 340.000 €, i la renovació del Centre Cívic, estimada en 375.000 €. Aquestes dues obres estan condicionades per la subvenció del PUOSC de la Generalitat, que aporta 370.000€ i les va fixar per al 2023. El finançament es completarà amb diners procedents del PAM de la Diputació i recursos propis.

La construcció del gual d’accés a la partida de Baiona, en el límit entre els termes de Valls i el Pla, és una altre projecte destacat. Tot i que estava programat per al 2022, no s’ha pogut dur a terme per l’endarreriment d’Endesa en el canvi de traçat de la línia elèctrica. Té un cost de 83.000 € que compartiran els dos municipis.

 

Compres i vendes de finques

En el capítol de compres, s’han consignat 135.000 € per adquirir un edifici de la Réria amb l’objectiu d’enderrocar-lo i obrir un passatge cap al carrer 11 de Setembre. Pel que fa a les vendes, es compta alienar terrenys de propietat municipal al Polígon Industrial per un import que podria arribar al mig milió d’euros.

Altres inversions de menor abast són els pressupostos participatius, que arribaran a la tercera edició (50.000 €), la instal·lació de plaques solars a la teulada de l’Ajuntament (37.000 €) i la compra d’un compactador per a la Deixalleria Municipal (30.000 €). La reforma del carrer Joan Trenchs, tot i que s’iniciarà amb càrrec als pressupostos de 2022, s’acabarà de completar amb els comptes de l’any vinent. Les tres darreres rebran subvencions de la Diputació a través del PAM i el PAES.

La resta de partides dels pressupostos municipals no experimenten modificacions significatives respecte de l’any passat. Tot i així, els sous dels treballadors municipals s’incrementaran un 3.5%. Al gener ja s’havien apujat un 2% i ara s’hi afegeix un 1,5% més establert pel govern de l’Estat.

 

Modificació dels comptes de 2022

Pel que fa als canvis en els pressupostos del 2022, el més destacat és la incorporació de 542.000 € procedents del romanent de tresoreria, és a dir, dels estalvis de l’Ajuntament. Aquest import es destina a pagar la segona fase de les obres de rehabilitació de la fàbrica que, com s’ha dit més amunt, ja estan en marxa.

Aquesta mesura fa créixer significativament el pressupost municipal de l’any passat. Quan es va aprovar, la previsió d’ingressos i despeses era de 2.438.000 €. Ara la xifra s’incrementa fins als 2.980.000 €.

 

Municipalització del servei d’aigua

El proper 19 de gener venç el contracte de cessió del servei d’abastament d’aigua a l’empresa Agbar. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha decidit posar en marxa el procediment per a recuperar-ne la gestió i portar-la directament.

En el ple de dimarts passat es va aprovar la liquidació del contracte que es va signar el desembre de 1997 amb l’empresa Sorea (ara Agbar), per a una durada de 25 anys. Per tal d’evitar que el servei quedi interromput, l’acord preveu una pròrroga de nou mesos mentre es prepara la municipalització.

El primer pas per a aquesta és crear una comissió que haurà de redactar la memòria per determinar la nova forma de gestió de l’aigua. La formaran polítics, tècnics i una persona en representació dels usuaris i comptarà amb el suport d’assessors externs.

 

Menu

Menú principal