El carrer Anselm Clavé estarà reformat abans de la Festa Major

11/05/2018

El carrer Anselm Clavé estarà reformat abans de la Festa Major

El mes de juny començaran les obres de reforma del carrer Anselm Clavé que inclouen canviar les voreres i la calçada i deixar-les al mateix nivell, com es va fer en reformar la Réria. En aquest cas, però, les voreres seran de pedra i la calçada es mantindrà d’asfalt. Aquesta darrera serà més estreta que l’actual per afavorir el pas dels vianants. Si no sorgeix cap complicació, els treballs s’enllestiran a primers d’agost, és a dir, abans de la Festa Major.

El carrer Anselm Clavé va des de la plaça Jacint Verdaguer a la cruïlla dels carrers de Santes Creus i del Sindicat. Tot i que és una via curta, és un punt clau en el trànsit del poble perquè fa de coll d’ampolla en l’accés i la sortida de vehicles cap al sud.

Per fer una millor regulació del trànsit, en una primera etapa es col·locaran senyals que donaran preferència als vehicles que van cap al centre de la vila. Si aquesta senyalització resulta insuficient o no és respectada, l’Ajuntament contempla la possibilitat d’instal·lar semàfors que donin pas alternatiu.

La reforma també inclourà renovar la distribució d’aigua corrent i els desaigües. Les canonades d’aigua antigues es substituiran per altres de PVC. Quant als desaigües, es situaran al mig de la calçada i l’aigua de la pluja es recollirà en superfície i no anirà al clavegueram.

Un cop s’iniciïn les obres, els treballs obligaran a tallar el carrer a la circulació de vehicles durant el dia. Per accedir a la plaça Jacint Verdaguer des del sud, els cotxes s’hauran de desviar pels carrers Camí del Bosch i Baldrich. Per sortir, hi ha l’alternativa del carrer del Treball, que és molt estret i de sentit únic en el tram entre la plaça Verdaguer i el consultori mèdic.

El projecte de reforma ha sortit a licitació per un import de 153.000 euros, IVA inclòs. La previsió és que el cost final pot ser fins a un 30 per cent inferior, ja que sempre es produeix una baixa en les ofertes.

L’arranjament del carrer Anselm Clavé representa la continuïtat de les millores i la modernització que anteriorment ja es van aplicar al carrer Major i a la Réria. Els vianants, i molt especialment les persones grans, són els principals beneficiats de l’eliminació de les voreres.

Menu

Menú principal