Concurs oposició per obrir una plaça

16/03/2016

Concurs oposició per obrir una plaça

Operari d'oficis diversos, en règim temporal

CONCURS OPOSICIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla, en sessió del passat 25 de febrer, ha aprovat convocar concurs-oposició lliure per cobrir la plaça d’operari d’oficis diversos, en règim laboral temporal i a jornada completa.

En el mateix acord es van aprovar les bases generals i específiques que han de regir el procés de selecció.

Les bases es poden descarregar de l’enllaç que figura a continuació i també es poden obtenir a les oficines de l’Ajuntament.

Menu

Menú principal