Comunicat sobre els talls de llum

25/01/2023

Comunicat sobre els talls de llum

 

Diversos domicilis del Pla de Santa Maria han patit de forma puntual talls en el servei elèctric des del passat dimecres 18 de gener. També s’han vist afectats alguns carrers, on la fallada ha provocat avaries de l’enllumenat públic.

L’Ajuntament comunica que des del primer moment ha estat en contacte amb l’empresa distribuïdora e-Distribución (antiga Fecsa-Endesa) per demanar-li la màxima celeritat en la resolució del problema.

L’empresa ha informat que la fallada és deguda a la sobrecàrrega de les línies a causa d’instal·lacions manipulades i que ha dut a terme diverses intervencions per eliminar aquestes situacions irregulars. Malgrat això, afegeixen, les manipulacions es reprodueixen i sovint ho fan en un període molt breu de temps.

e-Distribución assegura que durà a terme noves actuacions per evitar que es produeixin més interrupcions en el subministrament. La situació s’ha agreujat en els darrers dies a causa del fred i l’increment del consum elèctric.

Pel que fa a les avaries en l’enllumenat públic, els talls i les alteracions en la tensió de la línia elèctrica fan que s’espatllin punts de la instal·lació que provoquen la caiguda del servei. L’empresa contractada pel municipi per al manteniment de la il·luminació pública fa el possible per solucionar les incidències.

e-Distribución, a través de la seva pàgina web, incentiva la col·laboració ciutadana per combatre el frau elèctric. A més de causar sobrecàrregues i talls de llum, adverteixen que aquestes situacions provoquen un augment de risc d’incendi i d’accidents, així com  de la pèrdua de seguretat. Afegeixen també que el consum fraudulent d’electricitat suposa un encariment de la factura elèctrica per a tothom.

Menu

Menú principal