Devolució parcial de l'IVTM

Devolució Parcial de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (per baixa definitiva)

Sol.licitud per demanar la part proporcional (part corresponent) de l’IVTM un cop realitzada la baixa definitiva del vehicle.

Per a què serveix?

Per a retornar la part proporcional de l’IVTM de l’any en curs (corresponent a trimestres no iniciats) dels vehicles donats de baixa definitiva

 

Quines dades ha de detallar?

  • Identificació del titular del vehicle.
  • Matrícula del vehicle.
  • Data de la baixa definitiva.

 

Qui el pot presentar?

El titular del vehicle

Quins documents s’han de presentar?

  • Original del justificant de la baixa definitiva
  • Original del rebut de l´Impost de l´any en curs

 

Mitjans de Tramitació

 

Quan es pot presentar?

Durant l´any en curs

 

Quan es fa efectiu?

Documents associats: 
Menu

Menú principal