Unanimitat per la llibertat de les persones detingudes

 

El Ple Municipal de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria es va reunir ahir amb caràcter extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia: aprovar una moció per demanar l’alliberament de les persones detingudes en les mobilitzacions de protesta contra la sentència del Tribunal Suprem. El text va ser aprovat per unanimitat pels tres grups que formen el consistori: Junts pel Pla, la CUP El Pla i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal.

El text de la moció aprovada és el següent:

MOCIÓ PER DEMANAR L’ALLIBERAMENT DE LES PERSONES DETINGUDES EN LES MOBILITZACIONS DE PROTESTA GENERADES PER LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA EL PROCÉS INDEPENDENTISTA

Els regidors dels grups municipals de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria Junts pel Pla, la CUP El Pla i Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal creiem fermament que la repressió judicial i policial no soluciona cap conflicte de naturalesa política o social i que cal apostar pel diàleg en la recerca de solucions.

La publicació de la sentència del Tribunal Suprem ha provocat manifestacions contràries a aquesta resolució judicial injusta i cruel. Aquestes mobilitzacions estan emparades pels drets fonamentals a la llibertat d’expressió i a la protesta. Globalment, s’han caracteritzat per la seva actitud pacífica. Tot i així, s’han produït accions que han trencat aquesta actitud i que han estat reprimides amb una violència desfermada i amb actuacions arbitràries per part dels cossos i forces de seguretat i de la qual han estat víctimes tant ciutadans que es manifestaven de forma pacífica com professionals dels mitjans de comunicació que intentaven dur a terme la seva tasca. Reprovem totes les actituds no pacífiques i condemnem especialment l’ús de la violència que de forma desmesurada han emprat les forces policials.

Recordem que fins i tot abans de la publicació de la sentència, ja s’havien produït detencions mal anomenades “preventives” amb l’objectiu clar de criminalitzar el moviment independentista català. Aquest moviment s’ha caracteritzat sempre pel seu pacifisme, tal com han recordat de forma insistent i permanent els seus líders, fins i tot aquells que pateixen la presó o l’exili.

Per tot això, el ple de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria adopta els següents acords:

PRIMER.- Demanar l’alliberament de totes les persones que, des del dret a la llibertat d’expressió i de manifestació, han estat detingudes aquests dies durant les protestes sobrevingudes després de la sentència. Molt especialment, la del veí del Pont d’Armentera Joan Tortosa.

SEGON.- Demanar l’alliberament de totes les altres persones injustament detingudes amb l’afany de criminalització del moviment independentista.

TERCER.- Reiterar tots els punts aprovats en la moció de 15 d’octubre de 2019, per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.

QUART.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de l’estat i a la Presidència del Parlament Europeu. I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin oportuns.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca