Resum de la Junta de Govern del 3 de setembre de 2019

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 3 de setembre. S’hi va aprovar el conveni de col·laboració amb el Centre Excursionista La Xiruca Foradada per a la preparació d’una ruta de senderisme que s’inaugurarà en el marc del Dia del Camí de Muntanya del 2019 i que coincideix en part amb la Ruta de la Capona (a la foto, l’inici d’aquesta). També es van aprovar diversos pressupostos relacionats, entre d’altres, amb les activitats de l’Onze de Setembre i amb la Fira del Vent.

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL C.E. LA XIRUCA FORADADA

S’aprova el conveni de col·laboració amb el Centre Excursionista La Xiruca Foradada que té per objecte establir un marc de col·laboració estable per delimitar i recuperar una ruta de senderisme que tindrà un recorregut aproximat de 12 km amb sortida i arribada al Pla de Santa Maria. El recorregut coincideix en part amb la Ruta de la Capona i també amb “Un tomb pel terme”. La ruta serà presentada durant la Fira del Vent i s’inaugurarà en el marc de la 55 edició del Dia del Camí de Muntanya que organitza cada any la IV Vegueria de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). El conveni estableix el corresponent ajut econòmic que permetrà el desenvolupament de l’activitat.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

TGD – Tarragona Disseny

Material per a la campanya “No és No”

434,00

Gràfiques DARC

Material d’oficina

152,00

ECA entitat col·laboradora

Servei d’inspecció de baixa tensió

256,00

Associació Amics Havaneres

Actuació del grup Balandra a la paella del 8 de setembre

740,00

Gotadegust

Elaboració de la paella del 8 de setembre

2.325,00

Rafael Rafí Rovirosa

Aplicació de realitat virtual “Breu història del Pla” per a la Fira del Vent

2.833,00

Carpes Maestrat

Carpes per a la Fira del Vent

2.375,00

Lluís Font Fortuny

Ampliació xarxa de protecció del Camp de Futbol

1.100,00

Parques y Jardines Fàbregas

Fustes per als bancs de la Plaça de l’Església

1.113,30

Benito Urban

Pilones d’acer per a la via pública

846,05

 

LLICENCIA D’OBRES DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’HABITATGE

Es concedeix llicencia d’obres per ampliació i rehabilitació d’un habitatge unifamiliar al carrer Pujol, presentada per J.S.I. La sol·licitud va acompanyada del projecte tècnic i la documentació exigida i ha rebut l’informe favorable de la tècnica municipal. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es calcula en 3.352,16 euros i la taxa de tramitació, en 90,80.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca