Resum de la Junta de Govern del 26 de març de 2019

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 26 de març. S’hi va aprovar l’aportació de terres per regenerar els terrenys entre el Cementiri Municipal i l’autopista AP-2 que es van buidar en el moment de la construcció d’aquesta. Així mateix es van aprovar diverses adquisicions i contractacions de serveis. Entre aquestes, la d’una pèrgola per disposar de més ombra a la Piscina Municipal i també d’una màquina per netejar-ne el fons.

 

PROJECTE DE REGENERACIÓ DE TERRENYS

En relació al projecte de regeneració de terrenys elaborat per l’empresa Consulting Tècnic Ditecsa, relatius a la zona que va ser afectada per les obres de construcció de l’AP-2, de la qual es van extreure les terres per conformar els talussos de l’autopista, s’acorda fer-ne l’aprovació definitiva. El pressupost és de 12.230,76 IVA inclòs i l’aprovació implica la declaració d’utilitat pública.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Ambulàncies Egara

Assistència cursa de muntanya “El Replà”

760,00

Infordisa

Llicències servidor

943,71

Ergates Tecnologia

Promoció de Fires i Festes al web Femturisme.cat

250,00

EAAPP Entertainment SL

Nivell del Pla de Santa Maria al videojoc Belly Run

778,00

Sugranyes Editors

Títols de propietat per als columbaris del cementiri

350,00

Instal·lacions i Manteniments A.Montserrat S.L.

Neteja fons per a la Piscina Municipal

2.689,00

Toldos Zurita S.L.

Pèrgola d’alumini per a la Piscina Municipal

4.480,00

Francisco Zurita Pérez

Construcció d’un mur de maons a La Fàbrica

7.830,00

Insitu Comunicació

Redacció i producció del llibre “El conte de la Fàbrica del Pla”

6.553,94

 

ALTA ALS SERVEIS DE L’AOC

S’acorda la sol·licitud d’alta al serveis de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) que permetran disposar de la instància genèrica adaptada a la Llei de Protecció de Dades.

 

SUBVENCIONS PER AL MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS

S’acorda atorgar la subvenció corresponent a L.S.F., un cop valorats els mèrits de la seva sol·licitud, segons estableixen les bases de les subvencions aprovades el passat juliol de 2018.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud, degudament documentada, de M.A.R.D. de canvi de nom d’un nínxol del Cementiri Municipal.

S’aprova la sol·licitud de la Comissió del Memorial Josep Ramon López que demana una col·laboració econòmica addicional per a la celebració del XXV Memorial, atès que serà el darrer que es celebrarà. S’aprova realitzar una aportació de 400 euros.

 

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca