Resum de la Junta de Govern del 13 de desembre de 2022

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 13 de desembre. Entre d’altres acords, es va acordar la compra i contractació dels materials que serviran per a la millora del pati de l’Escola Sant Ramon en el marc del projecte guanyador dels pressupostos participatius 2022.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Editorial La Mar Salada

Adquisició de llibres

253,58

Editorial La Mar Salada

Adquisició de llibres

269,23

Jardineria Rafí

Subministrament de material

241,82

Quim Roca Seguretat

Reparació videovigilància

273,50

Quim Roca Seguretat

Reparació càmeres deixalleria

359,82

Benito Urban

Mobiliari urbà

121,06

Emco Spain

Subministrament de material

261,00

Enric Fonts Ferrer

Taula de cultiu i tanca vertical per a l’escola

2.457,00

Francisco Zurita Pérez

Taulell de cuina i taula d’obra per a l’escola

8.125,00

Oriol Hernández Mateu

Inflables per al Parc de Nadal

1.000,00

Topludi

Taula de ping-pong, rocòdrom, escacs gegants i mega 4 en ratlla per a l’escola

11.004,64

Masgames Active Toys

Cuineta exterior, caseta de fusta, parc hexagonal i pissarra exterior per a l’escola

6.684,52

Festuc teatre SL

Espectacle infantil Bunji la petita coala per a la Festa Major d’Hivern

1.500,00

 

CONVENI PER A LA GESTIÓ DEL ROCÒDROM

S’aprova el conveni entre l’Ajuntament i el Centre Excursionista La Xiruca Foradada per a la gestió i el funcionament del rocòdrom municipal. 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE DESPLAÇAMENT ESCOLAR

L’Ajuntament va efectuar una convocatòria pública per a la concessió d’ajuts de desplaçament per a l’alumnat d’educació infantil i primària matriculat a la Llar d’Infants Quatrevents o a l’Escola Sant Ramon. S’ha rebut una nova sol·licitud, de T.S.M. que compleix els requisits. Per tant, se li concedeix un ajut de 281,60€.

SOL·LICITUD DE PERMÍS PER POSAR UNA XURRERIA

S’aprova la sol·licitud de Jesús Morgado Conde que demana llicència per a la instal·lació d’una parada de xurros durant la Festa Major d’Hivern.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal