Plenari del 26 de juliol: l'Ajuntament subvencionarà el menjador de la Llar d'Infants

print pdf

Les famílies que portin els seus nens a la Llar d’Infants Quatrevents del Pla de Santa Maria podran acollir-se a partir del setembre a una subvenció del cost dels dinars. La mesura va ser aprovada per unanimitat pels dos grups municipals, CiU i CUP, en el plenari del passat dijous 26 de juliol.

La subvenció estarà a l’abast de totes les famílies que matriculin els nens a la Llar d’Infants Quatrevents. L’import cobrirà el cost de l’àpat i caldrà pagar només 2,50 euros per dia per les despeses de monitoratge.

Fins ara, el cost del dinar era de 6,20 euros diaris en els quals ja anava inclòs el monitor. D’aquesta manera, l’estalvi per a una família amb un infant a la llar pot arribar als 75 euros al mes. Per als nadons, als quals les famílies porten el menjar preparat, el preu del monitoratge es manté sense variació.

La mesura ha estat aprovada per al curs 2018-19, però els dos grups municipals van manifestar la seva voluntat que es mantingui vigent en els propers cursos. En aquest sentit, es preveu aprovar una partida específica en el pressupost de l’any vinent.

Els pares que vulguin optar a la subvenció podran sol·licitar a partir del setembre l’imprès corresponent i presentar-lo amb la documentació adjunta necessària. Les bases de la convocatòria preveuen uns criteris de valoració basats en les condicions socioeconòmiques, personals i familiars, amb especial atenció a les famílies nombroses o monoparentals, a les que tinguin més d’un infant matriculat a la llar i als nens o nenes amb discapacitats.

Tal com s’ha formulat la convocatòria, l’equip de govern creu que totes les famílies que portin els nens al centre es podran acollir a la subvenció. La mesura ajudarà a compensar l’increment del preu de matrícula que ha experimentat la Llar d’Infants en els darrers cursos.

Aquest increment es va aprovar el 2015 a causa que la legislació vigent imposa als Ajuntaments que els seus equipaments hagin de ser sostenibles. La Llar d’Infants presentava aleshores un dèficit per curs de 97.000 euros.

TANCAMENT DE COMPTES DEL 2017

L’Ajuntament del Pla va tancar l’any 2017 amb un superàvit de 95.000 euros. El plenari va aprovar el tancament de comptes de l’exercici passat en el qual el deute es va reduir de 240.000 euros a 214.000. Aquest deute correspon a dos crèdits històrics del municipi que es van retornant de mica en mica.

Les despeses van pujar a 2.420.000 euros, una xifra inferior als 2.525.000 que s’havien pressupostat. Les inversions principals realitzades l’any passat van tenir a veure amb la cobertura de la Rasa del Tudores, la urbanització del carrer Mn. Josep Cabayol i la construcció de la pista poliesportiva descoberta.

Els ingressos també van estar per sota del previst, però van ser inferiors a les despeses. Es van recaptar 2.515.000 euros, dels 2.582 que figuraven en el pressupost per al 2017. Al tancament de l’any, els fons líquids de l’Ajuntament eren de 1.610.000 euros, una xifra que garanteix unes finances sanejades a curt i mig termini.

MOCIÓ SOBRE LA C-37

Els regidors van aprovar també per unanimitat una moció a favor de la millora de la carretera C-37 en el tram que va des de la finalització del Polígon Industrial de Valls fins al casc urbà del Pla de Santa Maria. La moció, presentada per la CUP, subratlla que en aquesta via han tingut lloc diversos accidents i que la seva perillositat s’ha incrementat en els darrers anys.

Concretament, s’assenyala que a causa de l’increment del gruix d’asfalt, els vorals tenen una fondària excessiva. També s’indica el perill del canvi de rasant proper a l’única corba que hi ha en aquest tram.

La moció aprovada preveu fer un estudi tècnic de l’accidentalitat a la via i proposar solucions eficaces per resoldre els problemes. Aquest informe s’haurà de presentar al Servei de Carreteres de la Generalitat en un termini de sis mesos.

ALTRES PUNTS

En el plenari es van tractar també altres qüestions. Es va renovar el nomenament de Fermí Bernardo Pérez com a Jutge de Pau, es va donar compte dels decrets d’alcaldia i les actes de la Junta de Govern i es va donar compte de la situació de la caixa municipal.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca