Ple del 30 de març: pressupostos participatius

El Ple Municipal del dimarts 30 de març de 2021 es va iniciar amb la presa de possessió del càrrec del nou regidor de la CUP Guillem Fonts Ferrando, que substitueix Griselda Pau. Aquesta regidora va presentar la seva renúncia per motius laborals. L’Alcalde, Mateu Montserrat, li va donar la benvinguda i li va desitjar que el temps que sigui regidor pugui compartir amb tot el consistori les idees i preocupacions per millorar el municipi.

Punts de tràmit

Els primers punts de l’ordre del dia van ser els habituals de tràmit: aprovació de l’acta del Ple anterior i dació de compte dels acords de juntes de govern, de les conciliacions i arqueig de caixa i de decrets de presidència. En aquest apartat, el regidor Josep Maria Canela, d’ERC-AM, va fer referència a l’aprovació en Junta de Govern dels pressupostos per a la reposició de les finestres de les antigues oficines de La Fàbrica i va demanar si es pot oferir una suma del cost total de la rehabilitació.

També va fer la mateixa petició en relació al cost del mural que s’ha pintat a la paret mitgera de Cal Bessó, a la Plaça Jacint Verdaguer, ja que va fer notar que al cost del mural cal afegir el de la grua i el de l’arrebossat de la façana.

L’Alcalde, Mateu Montserrat, va precisar que el cost de l’arrebossat de la façana no es pot imputar al mural, ja que igualment s’havia de deixar la paret en condicions de sanejament i impermeabilitat. Si es va fer amb morter blanc –que facilita pintar-hi a sobre– és perquè és més resistent i més barat, va afegir.

Delimitació de terme i cementiri

El primer punt sotmès a votació va ser l’aprovació de les actes de delimitació entre els termes municipals del Pla i de Cabra del Camp. El document elaborat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya es pot descarregar en aquest enllaç. El punt va ser aprovat per unanimitat, una circumstància que es va repetir en totes les votacions d’aquest plenari: no hi va haver abstencions ni vots negatius per part de cap dels tres grups polítics.

A continuació es va aprovar el punt 7: la declaració de caducitat de diverses localitats funeràries al Cementiri Municipal. L’alcalde va puntualitzar que es tracta de nínxols dels quals ningú no paga la taxa de manteniment i que, en aquests casos, les restes que contenen es recullen en un sac mortuori i degudament identificades es traslladen al fossar comú. Els nínxols tornen aleshores a propietat municipal. Prèviament, l’Ajuntament ha contactat amb els propietaris o bé, quan això no ha estat possible, ha penjat un avís durant dos anys a l’entrada del cementiri, especialment durant la diada de Tots Sants. En alguns casos, els propietaris o els seus descendents han renunciat expressament a la titularitat.

Canvis en el pressupost per a 2021

Els punts 8 i 9 de l’ordre del dia estaven relacionats amb els pressupostos per a 2021. El primer dels dos incorpora en l’apartat d’ingressos la subvenció de 671.315,03 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i, en el de despeses, el destí d’aquella: la canalització de la Rasa del Tudores.

El punt 9, en síntesi, preveu les mesures següents:

  • Incorporar al pressupost 338.644,49 euros procedents del romanent de tresoreria (els estalvis municipals) per destinar-los a l’obra de canalització de la Rasa del Tudores. Concretament, a la part del cost que no cobreix la subvenció de l’ACA. El cost total d’aquesta obra està pressupostat en 1.009.959,52 euros.
  • Destinar 1.511.623,79 euros a la rehabilitació de les naus de La Fàbrica que encara no han estat remodelades i que està previst dedicar a residència de gent gran.
  • Incorporar 1.233.723,79 euros (procedents del romanent de tresoreria) i 118.400 euros (procedents del romanent de caixa, el que no es va arribar a gastar del pressupost de 2020) al pressupost de 2021. Aquestes dues xifres es sumen als 159.500 euros que ja figuraven als comptes d’enguany i donen el total de 1.511.623,79 euros que es preveu gastar en les obres a La Fàbrica.

El punt 10 consistia en aprovar una modificació puntual i menor de les normes subsidiàries de planejament. El canvi afecta a la regulació de la distància de les construccions per a activitats ramaderes respecte del nucli urbà.

Pressupostos participatius

El següent punt consistia en l’aprovació de les bases reguladores del procés de pressupostos participatius. Amb aquests, veïnes i veïns podran proposar i votar en què volen invertir fins a 50.000 euros dels comptes de 2021.

Les bases estableixen diverses etapes. La primera és d’informació, que es posarà en marxa a l’abril. La segona etapa, al maig, consistirà en la recollida de propostes, en la qual podran participar totes les persones majors de 16 anys empadronades al Pla o que hi tinguin una segona residència.

Les propostes hauran de ser actuacions en inversió i d’interès general que representin una millora en un espai públic o en un equipament municipal. També es podrà proposar adquirir bens no consumibles i amb un cicle de vida més llarg d’un any.

La tercera fase serà l’avaluació i valoració de les propostes presentades per part d’una comissió tècnica. Aquelles que compleixin els criteris passaran a fase següent, la votació popular, que es durà a terme entre el 21 de juliol i el 20 d’agost. Per participar-hi, caldrà tenir 16 anys o més i estar empadronat al Pla. El pressupost assignat al procés es distribuirà segons l’ordre de propostes més votades fins a esgotar la partida. L’última etapa, la presentació de resultats es farà el dia 20 de setembre.

Mocions

En el ple es van presentar, i aprovar per unanimitat, cinc mocions. A continuació es relacionen i s’ofereixen enllaços per descarregar-ne el text complet.

Moció per a l’elaboració d’una planificació territorial estratègica sectorial per al desenvolupament de les energies renovables a Catalunya. Aquesta moció va ser aprovada per tots els alcaldes de l’Alt Camp i es va acordar dur-la a l’aprovació als respectius plens municipals. [Enllaç]

Manifest presentat per l'entitat La Barraca: “Energia solar? Parlem-ne”. [Enllaç]

Moció per a la creació d’un gran pacte antifeixista (CUP-Amunt). [Enllaç]

Moció de suport a Pablo Hásel i a la preservació del dret de llibertat d’expressió (CUP-Amunt). [Enllaç]

Moció de compromís amb la via unilateral com a únic camí per assolir la independència de Catalunya proposada per iniciativa ciutadana exercint el dret fonamental de petició. [Enllaç]

Precs i preguntes

La sessió es va cloure amb l’apartat de precs i preguntes. Únicament es va presentar un prec, formulat pel regidor d’ERC-AM, Josep Maria Canela, en els termes següents:

“Des d’Esquerra voldríem un informe detallat de les despeses destinades a les famílies vulnerables arran del Covid, des del març de 2020 fins a l’actualitat: nombre de famílies, persones beneficiades, quantitats globals destinades, criteris. Sabem que això normalment es gestiona a través dels Serveis Socials, però l’Ajuntament és qui porta. Per tant, passat un any, valdria la pena poder-ne fer un informe per escrit. Què ha donat l’Ajuntament de més, que no es feia abans.”

L’equip de govern va prendre nota del prec i amb això es va donar el ple per finalitzat.

 

Les regidores Meritxell Pau (Junts pel Pla) i Tània Solé (CUP-Amunt) van excusar la seva assistència al ple ja que es trobaven de baixa. El regidor David Mateu (Junts pel Pla) també va excusar l’assistència, en el seu cas per motius laborals.

Menu

Menú principal