El Plenari Municipal reconeix la tasca de Joan Ramon Ferré Soberano en el manteniment de l'Escola Sant Ramon

El plenari municipal va retre homenatge a Joan Anton Ferré Soberano per la seva dedicació durant 30 anys a les tasques de manteniment dels edificis escolars. En la sessió celebrada el passat dijous 31 de gener, se li va lliurar una placa commemorativa i la corporació li va manifestar de forma unànime la seva felicitació i agraïment.

En la sessió també es van aprovar les actes de les operacions de delimitació dels termes municipals del Pla, Aiguamúrcia i Vila-rodona a partir del document elaborat per la Direcció General d’Administració Pública i l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

El grup municipal de la CUP va presentar dues mocions, però va retirar-ne una d’elles, en la qual sol·licitava que se suspengués la recaptació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, conegut com a Plusvàlua, fins que s’aprovin bonificacions basades en la renda dels contribuents. Govern i oposició van acordar redactar de forma conjunta un text sobre aquesta qüestió i presentar-lo al pròxim plenari.

La CUP va presentar una altra moció demanant que el públic assistent als plens municipals hi pugui formular preguntes, adduint que d’aquesta manera s’incentivaria l’assistència de ciutadans als plenaris. El grup de CiU va respondre que la normativa actual ja permet que els assistents puguin intervenir al final de la sessió i que, per tant, no es pot atribuir la baixa assistència a la manca de la possibilitat d’expressar-s’hi. La moció va ser rebutjada pels set vots contraris del grup de CiU mentre que els quatre regidors de la CUP hi van votar a favor.

En el torn de preguntes, a instància dels regidors de la CUP, l’Alcalde va explicar que ha deixat de cobrar el sou de diputat provincial, ja que s’ha jubilat. De l’Ajuntament del Pla segueix cobrant, com fins ara, només les dietes establertes per assistir a les Juntes de Govern i als Plenaris.

L’Alcalde també va confirmar que el partit Vox ha presentat una denúncia contra l’Ajuntament pel fet de no tenir penjada al balcó la bandera espanyola. Finalment, va explicar que Cooperal ha informat l’Ajuntament que ha comprat terrenys al Polígon i té un projecte per fer-hi noves instal·lacions, però que té pendent de portar la documentació que estableix la llei per mantenir la seva activitat a les instal·lacions del carrer del Sindicat.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca