El plenari del 31 de gener aprova la creació d'un pla per protegir les barraques de pedra seca

 

El plenari de l’Ajuntament del Pla va acordar per unanimitat el passat 31 de gener promoure l’elaboració d’un pla de protecció del patrimoni rural i cultural que garanteixi la conservació de les barraques de pedra seca de la Ruta de la Capona. La moció per crear aquest pla va ser presentada pel grup municipal de la CUP i aprovada amb els vots de tots els regidors.

El pla de protecció té com a prioritat la Ruta de la Capona i inclourà també protegir totes les obres de pedra seca que sigui possible. Al terme municipal hi ha 716 construccions de pedra seca, entre barraques, cossiols i altres, inventariades al portal Wikipedra. A la foto, la Barraca de les Oliveres, de la Ruta de la Capona.

Quan les edificacions de pedra seca es troben en finques de propietat privada i no formen part del catàleg de Bens Culturals d’Interès Local (BCIL), l’administració municipal no hi pot intervenir. El gran nombre de barraques que hi ha al terme del Pla i el seu diferent valor i estat de conservació fa impossible catalogar-les totes.

La intenció de l’Ajuntament és promoure que els propietaris de les finques on hi ha edificacions de pedra seca que no estan catalogades prenguin consciència del valor d’aquest patrimoni i de la riquesa que representa. La majoria són construccions que tenen més de dos segles d’història i la seva pèrdua és irreparable.

En el plenari del 31 de gener es va aprovar, també per unanimitat, una altra moció presentada pel grup municipal de la CUP en la qual s’insta al Parlament de Catalunya a aprovar de nou totes les lleis suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional en l’anterior legislatura i destinades a fer front a la situació d’emergència social.

La resta de punts de l’ordre del dia eren de tràmit: donar compte dels decrets d’alcaldia i acords de Junta de Govern, així com dels comptes municipals.

Menu

Menú principal