El plenari del 30 de novembre aprova el pressupost municipal per al 2018

print pdf

El Plenari celebrat el passat dijous 30 de novembre va aprovar el pressupost per al 2018. Els comptes municipals preveuen un increment del 18,1% respecte al 2017 i van obtenir els vots favorables dels regidors de CiU, mentre que els de la CUP hi van votar en contra. En el plenari es van aprovar altres temes com la convocatòria de dues places per a la brigada municipal i la contractació del servei de neteja, tots dos per unanimitat.

Tal com estableix la legislació vigent, el pressupost de l’Ajuntament ha de tenir una previsió equilibrada entre ingressos i despeses. Així, la xifra per a l’any vinent serà de 2.776.000 euros, mentre que per al 2017 s’havien pressupostat 2.350.000 euros. L’increment més significatiu, tant en les entrades com en les sortides, té a veure amb la rehabilitació i museïtzació de l’antiga fàbrica tèxtil.

Pel que fa als ingressos, l’única pujada remarcable es dóna en el capítol de subvencions, que passa de 205.000 euros el 2017 a 529.000 el 2018. També hi ha una previsió d’increment, tot i que molt menor, en l’impost de construccions, en previsió que la sortida de la crisi animi el sector.

Quant a les despeses, el principal increment té a veure amb el Centre d’Interpretació del Tèxtil, el Museu Agrícola i la rehabilitació de l’exterior de les instal·lacions de l’antiga fàbrica. Aquesta partida va lligada a la subvenció Feder que va tramitar el Consell Comarcal en representació de vuit municipis de l’Alt Camp.

Si l’any passat es van consignar 180.000 euros a aquest complex, la previsió per al 2018 és de dedicar-n’hi 470.000. Cal recordar que la subvenció Feder cobreix la meitat del cost brut de la despesa, sense tenir en compte l’IVA.

La segona inversió més costosa del 2018 es dedicarà a la reforma del carrer Anselm Clavé, que va de la plaça Jacint Verdaguer a l’inici dels carrers Sindicat i Santes Creus. S’hi dedicaran 130.000 euros amb l’objectiu de fer-lo més segur per als vianants i acostar-ne l’estètica a la del carrer La Réria.

Altres inversions previstes contemplen el projecte de reforma i l’adequació de l’exterior de l’antic trull (20.000 euros) i també treballs preliminars a l’antiga seu de la Cooperativa (15.000) i a la Casa Rovira (20.000). A arranjar l’interior i l’entrada del Centre Cívic s’hi destinaran 55.000 euros. També es renovarà el ferm del Passeig del Pla, amb una inversió prevista de 14.000 euros.

El pressupost va ser aprovat amb els vots favorables dels set regidors de CiU que formen l’equip de govern. Els quatre regidors de la CUP hi van votar en contra al·legant que són partidaris de més despesa social i en coherència amb el seu vot en pressupostos anteriors.

En el plenari es van aprovar també diverses transferències de crèdit entre partides del pressupost de 2017 i baixes de rebuts. Així mateix es va donar llum verda a la creació de dos llocs de treball a la brigada municipal i al nou contracte de neteja del municipi. Aquests dos punts van ser aprovats per unanimitat.

El plenari es va cloure amb dues mocions. Es va aprovar, també per unanimitat, la primera, contra la violència contra les dones. Per contra, la segona, presentada per la CUP, va ser rebutjada per sis vots de CiU. S’hi reclamava el reconeixement de la proclamació de la República, el rebuig de les mesures adoptades pel Senat espanyol i la declaració com a persones non grates del Rei i de diversos polítics i magistrats, així com d’altres propostes en la mateixa línea.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca