Crònica del Ple Municipal del 4 d'octubre de 2022

 

El ple de dimarts 4 d’octubre va comptar amb la presència de tots els regidors excepte Tània Solé, de la CUP, que dies abans va presentar la seva renúncia a l’acta de regidora.

Després de l’aprovació de les actes del ple ordinari del 26 de juliol i de l’extraordinari que es va celebrar el 2 d’agost, es va prendre coneixement de la renúncia de Solé. Aquesta va enviar un escrit de comiat i també el va enregistrar en un missatge de veu que va ser reproduït públicament. Podeu llegir el text en aquest enllaç.

Els dos candidats següents a la llista de la CUP, Jordi Valls i Berta Bru, van renunciar el mateix dia 4 a exercir com a regidors. En el pròxim plenari, previst per al novembre, haurà d’assumir al càrrec la persona que substitueixi Solé. La número dos de la llista, Griselda Pau, va deixar l’acta el gener de l’any passat per motius laborals i va ser substituïda per Guillem Fonts.

Els següents punts de l’ordre del dia eren els habituals de tràmit: dació de comptes dels acords de junta de govern, dels decrets de presidència i de l’arqueig de caixa.

A continuació es van aprovar les ordenances fiscals per al 2023.

La taxa de manteniment del Cementiri passarà de 16 a 18 euros per nínxol i any. La de recollida d’escombraries, puja 5 euros anuals tant per a domicilis particulars com per a negocis.

El cost diari de les parades del mercat s’incrementa per arrodonir els imports. Les de menys de deu metres quadrats passen de 4,40€ a 5,00€, mentre que les més grans d’aquesta mida s’apugen de 7,50€ a 8,00€.

Les entrades individuals per a la Piscina Municipal incrementaran el preu l’estiu vinent, mentre que es mantindrà el dels abonaments. L’entrada per a nens i nenes de 6 a 11 anys i per a persones més grans de 65 valdrà 4€. Les de més de 12 anys pagaran 6€.

Hi haurà un increment de 5€ en les tarifes del gimnàs. Les persones empadronades al Pla que s’abonin al gimnàs o a la piscina seguiran gaudint de bonificacions en el preu.

També estarà bonificat el preu del Corral del Branca per als empadronats. El cost per a ells serà de 70€, mentre que per a les persones de fora del poble aquest preu s’incrementa fins a 350€. La gestió de reserva i pagament del Corral del Branca i les llicències urbanístiques es podran tramitar i pagar per Internet a partir de l’any vinent.

El regidor de la CUP, Guillem Fonts, va demanar en nom de la seva formació posposar qualsevol increment si més no durant aquest any, donat el context de pujada de preus.

Josep Maria Canela (ERC) va proposar que, per tal d’incentivar l’enderroc de cases velles del casc antic i d’altres carrers com Joan Trenchs i potenciar la construcció de nous habitatges, no es cobri cap mena de taxa ni impost de construcció.

Les ordenances es van aprovar amb el vot a favor dels vuit regidors de Junts pel Pla, el vot en contra del regidor de la CUP i l’abstenció del regidor d’ERC.

El punt número 8 era la verificació de les normes subsidiàries de planejament per establir un perímetre de protecció entorn de les barraques de pedra seca de la Ruta de la Capona. L’aprovació d’aquesta normativa comporta un procés llarg, que requereix passar pel ple en diversos moments, i que encara no ha arribat al final.

Guillem Fonts (CUP) va demanar que la protecció s’ampliï a tot el perímetre de la Ruta, més que a les barraques individuals d’aquesta.

L’Alcalde, Mateu Montserrat, va respondre que s’hi treballa a partir de la realització del catàleg de barraques de pedra seca del Pla.

El punt es va aprovar per unanimitat.

A continuació es va tractar l’aprovació provisional d’una altra modificació de les normes subsidiàries de planejament, en aquest cas referida a l’ampliació del Polígon Industrial. Com en el cas anterior, aquesta aprovació és només un pas més en un procés llarg que haurà de culminar més endavant.

Guillem Fonts (CUP) va explicar que la seva formació estava a favor del primer punt de l’acord (estimar al·legacions presentades per empreses) però no del segon (ampliació pròpiament dita). Com que legalment no és possible separar els dos punts, va votar en contra. La resta de regidors van votar favorablement i el punt es va aprovar.

El següent punt va ser la concessió d’una subvenció extraordinària de 1.700 euros a l’entitat Nexus Teatre, que enguany celebra el seu 25 aniversari. Es va aprovar per unanimitat.

L’aprovació del Pla Local de Joventut era l’onzè punt. El regidor Josep Silvestre (JxP) va explicar que s’ha fet amb el suport de tècnics del Consell Comarcal a partir d’una sèrie de reunions a les quals es van convocar joves de diferents edats i que entre d’altres mesures, el pla contempla que el Local de Joves es pugui obrir un dia a la setmana a partir d’aquest mes d’octubre. El pla tindrà una vigència de quatre anys.

Guillem Fonts (CUP) va manifestar el desacord del seu grup en aprovar un pla amb aquesta vigència quan queda poc més de mig any per a les eleccions municipals. Va manifestar l’opinió que el treball d’elaboració hauria d’haver estat més aprofundit i comptar més amb entitats i grups del poble.

Es va aprovar amb els vots a favor de Junts pel Pla i Esquerra Republicana i el vot en contra de la CUP.

El punt número 12 era l’aprovació de l'adhesió als principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat. Aquests principis i regles han estat establerts per la Generalitat de Catalunya i la seva aprovació per part de les entitats municipals és un requisit indispensable per tal de poder presentar-se a convocatòries de subvencions.

Guillem Fonts va preguntar quins mecanismes de control hi ha pensats perquè es verifiqui el compliment d’aquests principis. També va afegir que, atès que els principis ètics se sobreentenen quan es demana una subvenció, el seu grup no acaba de trobar-li sentit.

Josep Maria Canela va afegir els seus dubtes sobre els mecanismes de control i la necessitat que aquests existeixin.

El Secretari Municipal, Josep Lluís Valero, va intervenir per aclarir que cada vegada que es demana una subvenció es fa una declaració responsable i que els mecanismes de control són en primer lloc per via administrativa i posteriorment per via judicial.

El punt es va aprovar amb l’abstenció de la CUP i el vot favorable de JxP i ERC.

Com a punt sobrevingut es va presentar de forma conjunta una moció en defensa de la crema de restes agrícoles als camps de conreu. Es va aprovar per unanimitat i en trobareu el text complet en aquest enllaç.

Josep Maria Canela (ERC) va obrir el torn de precs i preguntes amb la proposta que l’Ajuntament editi el treball de recerca de batxillerat “Evolució socioeconòmica dels establiments comercials del Pla de Santa Maria 1898-2020”, realitzat per Roger Valls Montserrat, planenc i exalumne de l’Institut Jaume Huguet de Valls, i l’inclogui a la col·lecció Vilalba de llibres dedicats al Pla o a personatges planencs. El treball ha obtingut diversos premis.

L’Alcalde va acollir molt favorablement la proposta.

Guillem Fonts va exposar el fet que la Comissió de Seguiment dels Pressupostos Participatius només es reuneix per fer el recompte de vots i va demanar que es faci una altra reunió. Així mateix, va posar de manifest que entre els projectes que han quedat en primer i segon lloc en aquesta edició només hi ha 7 vots de diferència. “Creiem que s’hauria de trobar una manera que poguéssim tenir un guanyador únic o, en cas d’empat com ha passat ara, executar de forma excepcional els dos pressupostos amb una ampliació extraordinària o bé fraccionar l’import entre els dos projectes, si és possible”.

Josep Maria Canela va proposar destinar els 10.000€ de diferència entre el cost de la proposta guanyadora (millores al pati de l’escola valorades en 40.000€) i la partida total dels pressupostos participatius (50.000€) al projecte que va quedar en segona posició.

L’alcalde, Mateu Montserrat, va explicar que aquests 10.000€ es destinaran a cobrir el sobrecost del projecte guanyador de l’any passat,”Millores al parc de la Fàbrica i il·luminació al voltant de la bassa”.

Es va acordar que de cara a l’edició del 2023 es revisaran les bases dels pressupostos participatius.

Josep Maria Canela va preguntar a continuació: “Quin és el problema real de la canonada d’aigua de la Réria i a quin acord s’ha arribat amb l’empresa subministradora per resoldre’l?”

L’Alcalde va respondre que la canonada que es va instal·lar ha sortit defectuosa i s’està en el procés de determinar qui es fa càrrec de la reparació o substitució i de les despeses. L’empresa que va realitzar les obres i la que va subministrar la canonada, va afegir Montserrat, discuteixen entre elles per aquesta qüestió i això està alentint la solució del problema.

Josep Maria Canela va preguntar a continuació per les terrasses musicals, un cop acabat l’estiu: “Si s’han recollit suggeriments per part dels propietaris i dels assistents, per tal de millorar-ho. Si s’escoltava la música bé, si els preus eren adequats. Penso que s’hauria de fer una valoració entre uns i altres”.

Mateu Montserrat va respondre que en general ha agradat però que al Barri del Carme potser hi va haver problemes que no se sentia bé per la raó que l’espai és molt llarg i l’actuació queda en un extrem. A la Masia del Pla el so tampoc no va ser molt bo, mentre que en altres indrets es va sentir molt bé.

El primer tinent d’alcalde, Josep Silvestre, va aclarir que són els establiments que decideixen on posen els músics i com distribueixen les seves taules. L’Ajuntament no intervé en aquests aspectes ni en els preus.

A continuació, l’Alcalde va exposar una oportunitat que s’ha presentat per tenir-la present cara a l’elaboració del pressupost municipal de l’any vinent:

“Fa temps que tenim en estudi com obrir un carrer que doni sortida a la Réria cap a la part del darrere, el carrer Onze de Setembre o l’Avinguda Catalunya. Aquest tram de Réria és llarg, no hi ha pas i al darrere hi ha una zona d’aparcament. Quan es va marcar un carrer al mig de la seu de l’antiga Cooperativa, era perquè aquesta no es comprés. Això ja està resolt i ara s’ha obert una nova possibilitat, comprar la casa de Cal Candi, que es podria enderrocar per fer un carrer només per a vianants que comuniqués la Réria amb la part del darrere. Ara hi ha la possibilitat de fer aquesta compra. Hi ha altres interessats a adquirir-ho i vaig oferir als propietaris que, si ho compra l’Ajuntament i s’obre aquesta via, s’anomeni ‘Passatge de Cal Candi’. L’Ajuntament no ho pot comprar fins l’any vinent, quan hi hagi pressupost nou. Jo em vaig comprometre a portar la qüestió al plenari i si tots hi estem d’acord, pressupostar l’import que l’arquitecta municipal ha valorat, i fer aquesta adquisició. Crec que és una bona oportunitat perquè és l’única casa a la Réria que no es posa l’una dins de l’altra, les parets són rectes, d’un cantó a l’altre. Ho exposo perquè penso que és una molt bona oportunitat i no la podem deixar escapar.”

Josep Maria Canela va intervenir a continuació: “Ho veig molt bé. Ens queixem que s’ha de voltar per anar d’un lloc a l’altre i aquell carrer que es va obrir a la Fàbrica [en referència al carrer Filadores] ha estat una gran millora”.

La sessió es va cloure amb la intervenció de la regidora d’Hisenda, Maria Teresa Ferré, que va fer un resum de la segona edició dels pressupostos participatius:

“La partida pressupostària era de 50.000 euros i es podia votar del 15 de juliol al 20 d’agost, ho vam avançar una mica. Intentarem avançar-ho una mica més l’any vinent per tenir més marge d’execució a final d’any.”

Josep Maria Canela va demanar que es pugui votar en línia.

Maria Teresa Ferré va aclarir que “quan es van fer les bases no es va contemplar perquè érem novells i no sabíem ben bé com aniria. Ara ja és el segon any i tenim l’engranatge més après i coordinat. Cara a l’any que ve és una proposta que es pot contemplar.”

Guillem Fonts va demanar que tots els grups s’emplacin en aquest sentit cara a l’any vinent. “Si fem una reunió de la Comissió de Seguiment, es pot preparar el procediment”.

Ferré va continuar: “Podien votar els majors de 16 anys que portessin un mínim de quatre mesos empadronats al municipi. De totes les propostes que es van fer, van quedar nou projectes que es podien votar.

“El primer”, va continuar, “era l’arranjament del pati davant el local dels joves. El segon, les millores a les colònies felines; tercer, instal·lació de plaques solars als edificis municipals; quart, reformes al camp de futbol; cinquè, millores al bar del camp de futbol; sisè, projecte “el pati de l’Escola”; setè, enllumenat públic sostenible i intel·ligent; vuitè, mobiliari urbà en diferents carrers i novè, arranjament exterior del Pavelló Municipal. El 2021 vam tenir 12 projectes i el 2022, només aquest 9 que acabo d’esmentar.”

”Els votants del 2021 van ser 309, i els del 2022, 486. Quan dic votants, vull dir butlletes tirades dins l’urna. El 2021 hi va haver 808 vots, és a dir, 808 creus marcades en les butlletes, i el 2022 n’hi ha hagut 1.147. La participació ha pujat del 15,41 per cent del cens el 2021 al 23,09. És una pujada força espectacular i normalment l’experiència dels pressupostos participatius en d’altres municipis és negativa. La participació és molt baixa i després d’un bum inicial, va a la baixa. Aquí, són els primers anys i potser anirà a la baixa més endavant i ho haurem de recordar.”

”El projecte guanyador, com ja sabeu, és “El pati de l’Escola, un espai d’aprenentatge”, amb 234 vots. En segon lloc va quedar, “Plaques solars als edificis municipals”, amb 227 vots. Hi ha una diferència mínima. I el tercer projecte més votat va ser “Mobiliari urbà en diferents carrers del municipi”, amb 188 vots. El projecte guanyador s’emporta 40.000 euros i de la partida pressupostària en sobren 10.000 que serviran per eixugar el que ens vam sobrepassar l’any passat d’aquesta mateixa partida, amb l’increment de preus que hem tingut. I cara a l’any vinent ho intentarem fer millor”.

En aquest punt, es va donar la sessió per tancada i es van acomiadar els assistents.

Menu

Menú principal