Crònica del Ple Municipal del 31 de maig de 2022

 

El Ple de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria del 31 de maig de 2022 va tenir lloc a les 8 del vespre a la seu municipal. L’Alcalde va començar excusant l’assistència de Tània Solé (CUP) i Meritxell Pau (Junts pel Pla) per raons de salut i de Josep Torrents i David Mateu per temes laborals.

Com és habitual, es va començar amb els punts de tràmit d’aprovació de l’acta de la sessió anterior i dació de compte dels acords de juntes de govern, dels decrets de la presidència i de les conciliacions i arqueig de caixa.

El regidor d’ERC, Josep Maria Canela, va demanar dos aclariments. El primer, relacionat amb un acord de la Junta de Govern del 26 d’abril pel qual es participarà en dues convocatòries de subvencions de la Diputació de Tarragona. L’Alcalde, Mateu Montserrat, va aclarir que la primera convocatòria és per la vigilància a la Piscina Municipal. Josep Silvestre, primer tinent d’Alcalde, va precisar que la segona convocatòria està dedicada al control de plagues (desratització, insectes i tot allò relacionat).

La segona precisió anava referida a un decret de presidència sobre el control d’activitat a l’empresa Hormipresa. Canela va demanar que s’informi dels resultats dels controls ambientals. L’Alcalde va respondre que se n’informarà en els butlletins municipals.

En el punt número 5 es van establir les dues festes locals per al 2023: el dilluns 9 de gener (ja que el 7, Sant Ramon de Penyafort, festa major d’hivern, cau en dissabte) i el 6 d’abril (Dijous Sant). Es va aprovar per unanimitat.

El punt número 6 era un acord per sol·licitar una subvenció dins d’un programa d’ajudes per a inversions a projectes locals d’energia neta. Aquest programa forma part dels fons europeus de recuperació.

Guillem Fonts (CUP) va demanar precisions sobre el tema i Josep Silvestre va aclarir que és un projecte que contempla vàries fases. Una és la instal·lació de plaques solars als edificis municipals, entre els quals s’inclou la Residència. Una altra és la del cotxe elèctric. I encara una altra és l’enllumenat públic intel·ligent. També va remarcar que el que s’aprova és fer la sol·licitud i no se sap si es concedirà o no la subvenció.

Josep Maria Canela va aprofitar per insistir que l’Ajuntament incentivi encara més les instal·lacions elèctriques d’autoconsum particular.

El punt es va aprovar per unanimitat igual que el número 7, que es va tractar a continuació.

Aquest consistia en l’adhesió del Pla al “Territori Leader”. Josep Silvestre va aclarir que té a veure amb la sol·licitud de subvencions dins d’un altre programa europeu i que cal fer aquest tràmit.

Josep Maria Canela va intervenir per dir que “La convocatòria demana que hi hagi un lligam entre pagesia i economia. Estava pensant en la gent que, per exemple, està envasant oli. Tot això li pot interessar. Els pagesos que queden i que puguin tenir relació amb l’oli, això se’ls hauria de fer arribar.

L’Alcalde va respondre que “des del Consell Comarcal ja es fa aquesta difusió als petits empresaris de totes les zones perquè puguin entrar-hi; també a botigues, establiments i similars”.

En l’apartat de mocions, només n’hi havia una, consistent en el Manifest de suport a l’Associació de Veïns i Propietaris del Pla de Santa Maria de Baiona, Gambada i Mas Anyerro. Josep Silvestre va llegir el text, que us podeu descarregar des d’aquest enllaç.

Un cop més, el punt es va aprovar per unanimitat.

En l’últim apartat, el de precs i preguntes, els regidors de CUP i ERC van coincidir a interessar-se per la situació actual del restaurant Parc La Fàbrica, l’edifici del qual és de propietat municipal.

Guillem Fonts va afirmar que el seu grup creu que “és un espai amb molt de potencial que ajuda a dinamitzar el parc, que és de domini públic, i seria important que hi hagués un horari regulat. No sabem quin és el posicionament de l’equip de govern respecte d’aquesta qüestió. També voldríem saber en quina situació està el contracte.”

Mateu Montserrat va respondre que el contracte té una durada de 20 anys i encara no s’ha arribat a la meitat. “Ja se’ls ha demanat per què no obren. El problema és que compleixen puntualment amb el pagament del lloguer de 1.000 euros mensuals. Hem mirat què podríem fer jurídicament, però mentre ells paguin el lloguer que tenen establert, i no hi hagi cap mancança que els puguem requerir no podem fer res. Potser a l’hora de fer el contracte s’hauria d’haver exigit que tinguessin obert tots els dies de l’any, però no es va posar perquè pensem que qualsevol negoci que ha de pagar un lloguer de 1.000 euros, el seu interès serà obrir i tenir el negoci en marxa. Estem mirant si d’alguna manera els podem obligar a que obrin”.

Josep Silvestre va afegir encara una última precisió: “Ens han explicat que havien obert un altre restaurant a Tarragona i que van tancar, però que a partir de Sant Joan tornaran a obrir tal com feien fins ara”.

En aquest punt, com que no hi havia més preguntes ni precs, l’Alcalde va donar la sessió per finalitzada.

Menu

Menú principal