Crònica del Ple Municipal del 25 de gener de 2022

El primer ple municipal de l’any 2022 es va celebrar el passat dimarts 25 de gener. Les regidores Maria Teresa Ferré Vila i Meritxell Pau i el regidor Josep Torrents, tots tres de Junts pel Pla, van excusar assistència per malaltia.

El ple va començar amb els habituals punts de tràmit: aprovació de l’acta de la sessió anterior i dació de comptes dels acords de Junta de Govern, arqueig de caixa i decrets d’alcaldia. No es va formular cap pregunta ni observació.

L’únic punt de relleu, l’aprovació de les noves bases per als ajuts per al desplaçament a l’escola i la llar d’infants del poble, es va aprovar per unanimitat i sense debat. Amb els canvis, hi haurà més famílies que s’hi podran acollir.

En no haver-hi cap moció presentada, es va passar al torn de precs i preguntes, que va obrir el regidor Josep Maria Canela (ERC) per interessar-se per les obres de canalització de la Rasa del Tudores, sota el carrer del Vall.

L’Alcalde, Mateu Montserrat, va explicar que els treballs estan a punt de completar el primer tram, que va des del Camí del Bosc, on l’aigua circularà a cel obert, fins a la cruïlla del carrer del Vall i el del Perot. Un cop finalitzada aquesta part, es refarà el paviment que s’ha excavat i, tot seguit, es continuarà avançant.

A mesura que els treballs avancin, va afegir l’Alcalde, el carrer del Vall s’anirà tallant per trams i s’avisarà als veïns de les afectacions a la circulació de vehicles. Dies enrere, ja es va limitar l’accés amb cotxe a la Deixalleria Municipal.

El regidor Josep Silvestre va explicar que la canalització es fa per a la recollida d’aigües pluvials, que s’aboquen al torrent, mentre que la claveguera circula pel costat i el seu contingut es condueix a la depuradora.

L’Alcalde també va detallar que alguns fragments del clavegueram també es refan si estan en mal estat o bé si cal modificar-ne el recorregut per deixar espai als nous conductes. Al llarg del recorregut de la canonada també es situaran reixes per captar l’aigua que caigui en superfície al carrer del Vall o des de les vies que hi desemboquen, els carrers Terrassa, Pujolet i Pujol. Sota d’aquest darrer hi circula una canonada que facilita el desguàs del carrer Major i se’n refaran els enllaços per millorar-ne l’eficàcia.

L’alcalde va explicar també que la firma que fa les obres, Cobra Instalaciones y Servicios, està fent fotografies de totes les parets i marges que envolten els treballs. “Si es produeix alguna esquerda o algun desperfecte,” va afegir, “se’n tindrà constància i la mateixa empresa es farà càrrec de les reparacions”.

A continuació, Guillem Fonts (CUP) va preguntar pel projecte del museu de La Fàbrica i va demanar que els regidors de l’oposició el puguin veure i fer-hi aportacions. L’Alcalde va explicar que s’estan enllestint els treballs subvencionats pels fons Feder i que un cop finalitzats es podrà mirar entre tots el projecte per al museu agrícola.

Josep Maria Canela va formular a continuació un altre prec referit als jocs infantils que s’han instal·lat al Parc La Fàbrica: “Espero que durin, la fusta és resistent, però em fa patir l’ús que en fa la gent, especialment la gent mitjanament gran. Suggereixo que els usuaris, els nens, facin cartells al seu estil, que duraran poc, però que s’ho facin seu. Que si veuen algú gran siguin capaços de dir: ‘Aquí no hi jugueu’. A part dels cartells que l’Ajuntament pugui posar, que s’impliqui als usuaris. Per altra banda, revisar una mica els parcs que tenim. Estan molt bé, però s’han d’anar revisant. Hi ha alguns elements com gronxadors o bancs, que potser caldria eliminar-los. Hi ha algun element que potser no compliria la normativa. Igual que els bancs, alguns ja no passarien. Davant del Casal d’Avis n’hi ha un que no sé si passaria.”

L’Alcalde va respondre que hi ha una empresa que fa revisions periòdicament i si hi ha algun element que s’ha d’arreglar o canviar, fan un informe i es soluciona.

Guillem Fonts i Tània Solé es van interessar per la catalogació de les barraques de pedra seca i van demanar una llista de les que estan protegides i les que estan en procés. Fonts va proposar que siguin prioritàries les que estan situades en llocs on s’han d’instal·lar parcs solars.

Mateu Montserrat va explicar que hi ha una part del catàleg de barraques que ja està penjat a la pàgina web de l’Ajuntament i la segona part està en preparació. Així mateix va recordar als regidors de la CUP que la normativa sobre instal·lació d’horts solars que s’està preparant ja preveu que s’ha de deixar deu metres al voltant de cada barraca i que quan es debati el projecte es pot veure si cal ampliar aquesta protecció.

Finalment, Tània Solé es va interessar per les obres de la Residència. L’Alcalde va explicar que s’està avançant en la primera fase i que a l’interior s’han eliminat envans, s’han netejat els cavalls de fusta que sostenen les cobertes i s’està delimitant el primer bloc on aniran habitacions.

“No han tocat res de les teulades,” va afegir “perquè s’han de posar uns cables de seguretat perquè no s’enfonsi quan treguin les teules. Això ho faran quan no faci tant de fred. Un cop s’acabi aquesta fase anirem per la segona, que és acabar la part de l’interior.”

Tània Solé es va interessar per algunes qüestions pendents d’aprovar que hi havia en el projecte i Mateu Montserrat va aclarir que ja van quedar resoltes: “En l’última revisió es va decidir de treure algunes habitacions, per disposar de més espai lliure. La residència fa tres blocs, separats per patis al mig. Amb això ja està preparat per separar les persones en diferents espais.” Finalment es va acordar que els regidors de l’oposició faran una visita a les obres en les pròximes setmanes.

Menu

Menú principal