Dimecres, 17 de Gener de 2018
El Pla de Santa Maria El Pla de Santa Maria
Alt Camp
Xarxa municipal
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Informació
Grups municipals
Òrgans de govern
e-BOP
Informació al contribuent
Pla d´Acció Municipal
Beques per a estudis universitaris
Convocatòria de subvencions per a activitats esportives i de lleure
Diputació de Tarragona Subvencions concedides
 
Informació general
Entitats i associacions
Centres de culte
Educació
Deixalleria municipal
Local social
Oficina de turisme
Seguretat i sanitat
Serveis subministrament
Transports públics
Decidim reciclar
Escola de música municipal
Mercat setmanal
 

 
  
Ajuntament

  Informació al contribuent
 
TERMINIS DE PAGAMENT

CONCEPTE

PERíODE EN VOLUNTÀRIA

LLOC

IBI URBANA

DEL 28/04/17 AL 30/06/17

BASE

IBI RÚSTICA

DEL 28/04/17 AL 30/06/17

BASE

IAE

DEL 28/07/17 AL 29/09/17

BASE

AIGUA

TRIMESTRAL

SOREA

CLAVEGUERAM

ANUAL ( DINS LA FACTURA DEL 3R. TRIMESTRE AIGUA)

 

SOREA

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

DEL 01/04/17 AL 31/05/2017

OFICINES AJUNTAMENT

ESCOMBRARIES

DEL 01/08/17 AL 30/09/17

OFICINES AJUNTAMENT

CEMENTIRI

DEL 01/08/17 AL 30/09/17

OFICINES AJUNTAMENT

CLAVEGUERAM TORRE STA MARIA

DEL 01/08/17 AL 30/09/17

OFICINES AJUNTAMENT


 
ADRECES

Sorea
c/ Sant Antoni, 28
43800 Valls
Telèfon: 977604488


BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls

Telèfon: 977 600 488
De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

Ajuntament del Pla de Santa Maria
Pl. de la Vila, 4


Telèfon: 977630006


 

 
FORMES DE PAGAMENT

  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.

  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.

  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.

  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.

  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.

 
Conèixer
Història
Llocs d'interès
Rutes
Col·lecció Villalba
Xarxes socials
Planol (carrerer)
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
 

Servei ofert per OASI